Ga naar de hoofdinhoud
Artikel | Accent op HR

Pensioenakkoord – wat doen werkgevers op dit moment?

Retirement
Pensioenakkoord

Door Jelle de Bruijn | Oktober 11, 2021

De pensioenakkoord wetgeving is nog niet definitief, toch zijn werkgevers zich aan het voorbereiden
25%
van de werkgevers heeft een uitgewerkt projectplan voor het pensioenakkoord

Vrijwel alle werkgevers realiseren zich dat de pensioenregelingen over een paar jaar drastisch moeten wijzigen vanwege het pensioenakkoord. Regelmatig krijgen we de vraag: “Wat doen anderen?” Voor een correct en gefundeerd antwoord op die vraag houden we binnen Willis Towers Watson één en ander bij in een database specifiek voor het pensioenakkoord-traject.

De nieuwe wetgeving is nog niet definitief. Daardoor hebben nog maar weinig werkgevers al daadwerkelijk concreet een nieuwe pensioenregeling vastgesteld. Toch bevat onze database ook nu al interessante informatie over het veranderproces. Deze database bevat gegevens van alle soorten werkgevers, groot en klein. Onderstaande informatie is gebaseerd op de totale database.

  • De helft van de werkgevers heeft speciaal voor het pensioenakkoord een projectstructuur ingeregeld. De andere helft gebruikt een al bestaande pensioencommissie of heeft nog niet nagedacht over de projectstructuur.
  • Een kwart van de werkgevers heeft een uitgewerkt projectplan met een projectmanager. Bij driekwart is nog geen projectplan uitgewerkt.
  • Bij de meeste bedrijven is de werknemersvertegenwoordiging de gebruikelijke pensioenafvaardiging van ondernemingsraad of vakbonden. 1 op de 10 bedrijven heeft specifiek voor dit traject een aparte werknemersvertegenwoordiging ingericht.
  • Voor driekwart van de werkgevers is kostenneutraliteit het vertrekpunt bij deze pensioenverandering. Een deel van de werkgevers ziet het pensioenakkoord ook als mogelijkheid voor kostenverlaging. Een enkeling accepteert dat de kosten door het pensioenakkoord zullen stijgen.
  • Ongeveer de helft van de werkgevers aanvaardt dat kosten tijdelijk hoger kunnen zijn vanwege overgangsmaatregelen. In het bijzonder geldt dat voor bedrijven die nu al een DC-regeling hebben met een leeftijdsafhankelijke staffel.
  • De meeste bedrijven met een leeftijdsafhankelijke DC-staffel hebben nog geen keuze gemaakt over de mogelijkheid van voortzetting van deze leeftijdsafhankelijke premie voor de huidige medewerkers.
  • Veel werkgevers willen in 2022 een strategische keuze maken voor het contracttype. Vooral de grotere bedrijven zijn al wel gestart met een kwalitatieve analyse van de contracttypes; we zien daar terughoudendheid naar de solidaire premieregeling. Bij veel kleinere bedrijven, die nu al een DC-regeling hebben, lijkt de keuze voor de flexibele premieregeling duidelijk.

In de komende periode zullen we u met enige regelmaat blijven informeren over de marktontwikkelingen die wij zien. Mocht u in de tussentijd vragen hebben, neemt u dan gerust contact met ons op.

Related content tags, list of links Artikel Accent op HR Pensioen Pensioenakkoord
Contact Us