Ga naar de hoofdinhoud
Artikel | Accent op HR

De financiële gezondheid van werknemers: Ook een taak voor de werkgever

Health and Benefits|Inclusion and Diversity|Retirement|Wellbeing
N/A

Door Paul Kullen en Naomi van der Ende | April 16, 2021

Financiële gezondheid van werknemers ook een taak voor de werkgever want een financieel gezonde medewerker is gelukkiger en presteert beter

Versterk de loyaliteit en betrokkenheid van medewerkers door hen te helpen om betere financiële beslissingen te nemen. Een financieel gezonde medewerker is vaak ook een gelukkigere medewerker die beter presteert.

Uit recent onderzoek van Nibud blijkt dat mensen zich door de corona-crisis meer zorgen maken over hun financiën dan voorheen. Bijna 30 procent van alle ondervraagden heeft onvoldoende financiële middelen achter de hand om twee maanden zonder inkomen te kunnen opvangen. Mensen met een daadwerkelijke inkomensterugval geven aan dat zij met spaargeld en bezuinigen hun tekorten proberen op te vangen. Ook uit onze eigen Global Benefits Attitudes Study blijkt dat maar liefst 34% van de ondervraagden van salarisstrook naar salarisstrook leeft. Men denkt al snel dat dit vooral een probleem is van lagere inkomens. Het tegendeel is waar. Ook bij de beter betaalden (meer dan 65.000 euro) zien we dat maar liefst 20% van de ondervraagden van salarisstrook naar salarisstrook leeft.

Medewerkers met financiële stress verzuimen gemiddeld 7 dagen per jaar en zijn 20% minder productief

Uit ander onderzoek van Nibud blijkt dat medewerkers met financiële stress gemiddeld 7 dagen per jaar verzuimen en 20% minder productief zijn. Gemiddeld “kost” een medewerker met financiële stress een werkgever dus ongeveer 13.000 euro op jaarbasis. Het hebben van financiële zorgen kan leiden tot stress en stress kan leiden tot langdurig verzuim.

Financiële zorgen kunnen leiden tot stress en stress kan leiden tot langdurig verzuim.

De pandemie heeft grote gevolgen voor hoe we (virtueel) samenwerken en invulling geven aan ons werk- en privéleven. De virtuele werkomgeving waar we nu al enige tijd mee te maken hebben, is een belangrijke katalysator geweest voor een verschuiving waarbij 'persoonlijk' en 'zakelijk' meer in elkaar over zijn gelopen. Medewerkers wenden zich meer en meer tot hun werkgever voor hulp bij alle aspecten van hun leven, aangezien er geen duidelijke scheidslijn meer is tussen 'werk' en 'privé'. We zien dat medewerkers in toenemende mate behoefte hebben aan balans. Wellbeing - het totale welzijn - van medewerkers wordt daarmee steeds relevanter en de noodzaak groeit om hier binnen de werksituatie van vandaag de dag rekening mee te houden. Waar voorheen binnen employee wellbeing-programma’s vooral de focus lag op gezondheid en preventie, zien we inmiddels dat steeds meer organisaties op een meer holistische manier kijken naar de wellbeing van medewerkers. Naast fysieke gezondheid krijgen andere aspecten meer aandacht. Denk hierbij aan stress, mindfulness, voeding maar dus ook financiën.

Een andere motivatie van werkgevers om meer te investeren in het financiële welzijn van medewerkers is het Pensioenakkoord en de veranderingen die dit met zich mee zal brengen. Het Pensioenakkoord moet zorgen voor een persoonlijker en transparanter pensioen: meer keuzes en invloed op het uiteindelijke pensioen. Maar alleen nieuwe regels invoeren is niet voldoende. Mensen moeten deze regels ook begrijpen, én erop vertrouwen dat ze leiden tot een volwaardig pensioen. We zien dat een aantal werkgevers het Pensioenakkoord daarom aangrijpt om in aanloop naar de veranderingen, het onderwerp ‘financiën’ onder de aandacht brengt door middel van programma’s gericht op het bevorderen van de financiële zelfredzaamheid van medewerkers (ofwel Financial Wellbeing).

Een aantal werkgevers grijpt het Pensioenakkoord aan om het onderwerp ‘financiën’ onder de aandacht te brengen

Financial Wellbeing moet er uiteindelijk voor zorgen dat medewerkers in control zijn over de eigen financiën - ongeacht levensfase, financiële uitdagingen of doelstellingen. Een goed Financial Wellbeing programma dat deze benadering volgt, moet medewerkers de kennis en de mogelijkheid geven hun toekomst in eigen hand te nemen. Zodat medewerkers hun financiële situatie begrijpen, weten waar ze aan toe zijn en de juiste keuzes weten te maken. Dit zorgt voor financiële rust bij medewerkers, wat bijdraagt aan minder verzuim en hogere productiviteit.

Auteurs

Senior Consultant

Change Management and Communication

Contact Us