Ga naar de hoofdinhoud
Artikel

Preventie advies brandschade ondergrondse parkeergarages

Property
N/A

Door Maarten Boersen | Juni 4, 2020

Brandweer Nederland waarschuwt voor gevaar elektrische auto’s en laadpalen in ondergrondse parkeergarages.

Nieuwe technieken brengen nieuwe risico’s met zich mee. In diverse media is onlangs bericht over brandveiligheid in parkeergarages. De directe aanleiding waren publicaties van brandweer Nederland over met name brandrisico’s verbonden aan (het laden van) elektrische voertuigen. Door de sterk gestegen verkoop van elektrische auto’s is het realistisch dat het aantal brand incidenten waarbij een auto met een accupakket betrokken is ook zal toenemen.

Volgens diverse onderzoeken zijn elektrische auto’s op zich even veilig als voertuigen met benzine of dieselmotor. Echter, door de accu’s verloopt een brand in een elektrische auto totaal anders dan bij een auto met verbrandingsmotor.

Thermal Runaway

Het accupakket van elektrische auto’s bevat meestal Li-Ion accu’s welke zeer veel energie bevatten. In een veel verkocht model (Tesla) is het accupakket opgebouwd uit 7.104 accucellen. Zo’n accu-cel kan ontbranden als gevolg van een aanrijding, productiefout, overladen of diep ontladen. Daarbij kan een ‘thermal runaway’ontstaan, de overige accucellen gaan ontbranden door de extreme temperatuur. Zo’n brandend accu pakket kan moeilijk worden geblust. Het bluswater is lastig bij de (brandende) cellen te krijgen en er is gedurende lange tijd veel water nodig om te koelen. Zelfs na blussen door de brandweer kan de warmte zorgen voor een nieuwe brand. De enige oplossing tot nu toe is dan de elektrische auto met een kraan optillen en volledig onderdompelen in een container met zout water. Bij brandende li- ion batterijen komen ook veel brandbare en toxische gassen vrij.

Ondergrondse Parkeergarages

Ter bevordering van elektrisch vervoer bevat de Europese Energy Performance of Buildings Directive (EPBD III) een verplichting voor het aanleggen van ‘laadinfrastructuur’ voor e-voertuigen in gebouwen. Deze verplichting wordt vastgelegd in het Bouwbesluit en er moet bij de ontwikkeling van bouwplannen al rekening mee worden gehouden. De verplichting geldt vanaf 10 maart 2020.

Normen

Het bestrijden van een brand in een (ondergrondse) parkeergarage is ook zonder elektrische auto's of laadpalen al lastig voor de brandweer. Een brandend elektrisch voertuig vormt dus een extra risico. Uiteraard zijn er normen welke bepalen waaraan een (parkeer)gebouw moet voldoen. Het Bouwbesluit 2012 geeft voorschriften voor de brandveiligheid van parkeergarages. Diverse onderzoekers geven aan, dat de uitgangspunten van de huidige bouwnormen achterhaald zijn (1)

De NEN 6098 Norm ‘rookbeheersingssystemen voor mechanisch geventileerde parkeergarages’, veronderstelt bijvoorbeeld, dat de brandweer binnen 22 minuten na een brandmelding gestart is met blussen. Bij de brand in parkeergarage De Appelaar Haarlem is gebleken dat dat niet realistisch meer is. Op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken wordt door het Nederlandse Normalisatie Instituut momenteel gewerkt aan een nieuwe NEN-norm voor de integrale brandveiligheid van parkeergarages. In het kader hiervan onderzoekt TNO hoe in de bouwregelgeving van andere landen (wereldwijd) rekening wordt gehouden met elektrische voertuigen in parkeergarages. De nieuwe NEN-norm zal onderdeel worden van de landelijke bouwregelgeving.

Willis Towers Watson advies

Willis Towers Watson adviseert, om bij bouw of verbouw van een ondergrondse parkeervoorziening de risico verminderende maatregelen toe te passen welke worden genoemd door Brandweer Nederland in het advies: Realiseren laadvoorzieningen voor elektrische voertuigen in ondergrondse parkeergarages d.d. 8 mei 2020.

De veiligheid van personeel, gebruikers en hulpdiensten zijn de belangrijkste overweging om te investeren in brandpreventieve maatregelen.

Opmerking

In het advies van de brandweer blijven de personele risico’s relatief onderbelicht. Uiteraard zouden de veiligheid van personeel, gebruikers en hulpdiensten de belangrijkste overweging moeten zijn bij de investeringsbeslissing die gepaard gaat met de geadviseerde brandpreventieve maatregelen.

Citaat Nederlandse Organisatie voor Brandveiligheid (NOVB) position paper Brandveiligheid van parkeergarages (2014)

De meeste parkeergarages passen door hun omvang en grote vuurlast niet binnen de ‘normale’ eisen van het Bouwbesluit, waardoor er voor een gelijkwaardige oplossing wordt gekozen. De wettelijke eisen zouden moeten waarborgen dat we bij brand veilig kunnen vluchten en dat de brand beheersbaar blijft. Nu is de kans dat een brand in een parkeergarage escaleert niet zo groot, maar als dit wel gebeurt, zijn de gevolgen desastreus, terwijl er wel aan de wettelijke eisen kan zijn voldaan. Ook moeten eigenaren en beheerders van parkeergarages zich realiseren dat hun economische belangen en goede reputatie niet door wetgeving worden beschermd. Een analyse gebaseerd op scenario’s, geeft eigenaren de mogelijkheid bewust te kiezen voor een acceptabel restrisico. Met de juiste brandveiligheidsoplossing kan een ondernemer zijn verantwoordelijkheid nemen, financiële risico afdekken en invulling geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Welke eigenaar of beheerder wil dat niet?

In het buitenland zijn sprinklers in parkeergarages vaak wettelijk verplicht:

 • Denemarken: garages groter dan 2.000 m2 (behalve woongebouwen)
 • Duitsland: vloeren beneden de 4 meter en garages onder ‘gebruiksgebouwen’
 • Frankrijk: vanaf de 6e ondergrondse bouwlaag (onder voorwaarden)
 • Griekenland: ondergrondse garages groter dan 300 m2 of meerdere bouwlagen
 • Hongarije: ondergronds met meerdere lagen, gesloten hoger dan 13,65 meter en meer dan 20 voertuigen per compartiment
 • Italië: ondergronds met meer bouwlagen, automatische parkeergarages, bovengrondse parkeergarages: gesloten vanaf 4 etages, open vanaf 5 lagen
 • Litouwen: ondergronds groter dan 25 plaatsen, bovengronds afhankelijk van constructie en compartimenten
 • Tsjechië: automatische ondergrondse garages, vanaf 2e parkeerlaag, ondergronds bij garages >50 voertuigen en bij parkeergarages groter dan 200 parkeerplaatsen onder gebouwen
 • Zwitserland: ondergrondse garages groter dan 2.000 m2, bij één laag vanaf 4.000 m2; bovengrondse gesloten garages groter dan 4.000 m2 en open garages van 8.000 m2 per bouwlaag, automatische parkeergarages groter dan 50 voertuigen
Bronnen
 • Brandweer Nederland: Advies realiseren laadvoorzieningen voor electrische voertuigen in ondergrondse parkeergarages, 8 mei 2020
 • Instituut Fysieke Veiligheid: publicatie Elektrische voertuigen in parkeergarages en brandveiligheid., 21 februari 2020
 • RVO
 • Nederlandse Organisatie voor Brandveiligheid (NOVB): Position paper Brandveiligheid van parkeergarages, 2014
 • NIFV: Onderzoek naar het brandweeroptreden bij de brand in Parkeergarage De Appelaar Eindrapport, 27 juni 2011
 • Brandweeracademie: Brand in Parkeergarages, risicoafwegingen in relatie tot brandveiligheids-voorzieningen, 2014
 • TNO: Risico’s in Parkeergarages ten gevolge van electrisch en waterstof aangedreven personenauto’s Internationale Inventarisatie, 6 februari 2020
Download
Titel Bestandstype Bestandsgrootte
Advies laadvoorzieningen in parkeergarages Brandweer PDF .1 MB
Related content tags, list of links Artikel Eigendom
Contact Us