Ga naar de hoofdinhoud
Artikel

COVID-19 en de impact op bedrijfsaansprakelijkheidsrisico’s en -verzekeringen

N/A
COVID 19 Coronavirus

Door Jan Jaap Biemond | Mei 6, 2020

De eerste overwegingen met betrekking tot de impact van COVID-19 op bedrijfsaansprakelijkheidrisico’s en -verzekeringen

Risico-overwegingen

 • Kan COVID-19 worden gezien als overmacht?
 • Controleer de contractuele afspraken met uw leveranciers en klanten
 • Sluiten uw contracten op elkaar aan?
 • Treft u voor uw medewerkers tijdige en adequate maatregelen met betrekking tot COVID-19?
 • Heeft u maatregelen genomen voor een veilige werkplek op afstand voor uw werknemers?
 • Aanzienlijk toenemende risico's in de gezondheidszorg.

Verzekeringsoverwegingen

 • Controleer de verzekerde activiteiten op uw polis
 • Heeft u onlangs uw activiteiten gewijzigd?
 • Aanzienlijke verschillen in minimum- en voorschotpremies.

Marktoverwegingen

 • Beslissingen en reactietijd van verzekeraars kunnen meer tijd in beslag nemen.
 • Start het verlengingsproces zo snel mogelijk in een zo vroeg mogelijk stadium.
 • Verzekeraars vragen meer informatie voor het offertetraject.
 • Veel bedrijfstakken zullen meer moeilijkheden ondervinden bij het verkrijgen van dekking en capaciteit en kunnen hogere premies verwachten. Bijvoorbeeld de detailhandel, luchtvaart, vrije tijd, horeca en entertainment etc.
 • Vermijd onduidelijkheden in de voorbehouden.

Verwachte vooruitzichten

 • Uitsluitingen bij insolventie / uitsluitingen van COVID-19 (sommige, niet alle verzekeraars)
 • Verdere afname capaciteit en verhoging premies
 • De financiële draagkracht van verzekeraars (rating) kan afnemen

Claims en omstandigheden

Houd er rekening mee dat verzekerden nog steeds verplicht zijn om verzekeraars zo snel als redelijkerwijs mogelijk is te informeren wanneer zij op de hoogte zijn van claims of omstandigheden die kunnen leiden tot een claim onder hun verzekering. Neem in geval van een claim of omstandigheid contact op met uw makelaar of verzekeringsmaatschappij.

Disclaimer

Elke toepasselijke verzekeringspolis moet worden herzien om de omvang van eventuele dekking voor COVID-19 te bepalen. De dekking kan variëren, afhankelijk van de jurisdictie en omstandigheden. Voor wereldwijde clientprogramma's is het van cruciaal belang rekening te houden met alle lokale activiteiten en hoe het beleid al dan niet COVID-19-dekking omvat.

De informatie in dit document is niet bedoeld als wettelijk of ander professioneel advies en mag niet worden gebruikt in plaats van overleg met uw eigen juridische en / of andere professionele adviseurs. Sommige informatie in deze publicatie kan worden verzameld door bronnen van derden die wij als betrouwbaar beschouwen, maar we kunnen deze niet garanderen en zijn niet verantwoordelijk voor de juistheid van dergelijke informatie. Wij aanvaarden geen contractuele verplichtingen, onrechtmatige daad of anderszins in verband met deze publicatie en wijzen uitdrukkelijk, voor zover wettelijk toegestaan, elke aansprakelijkheid in verband met deze publicatie af. Willis Towers Watson biedt verzekeringsgerelateerde diensten aan via zijn bevoegde entiteiten in elk rechtsgebied waarin het actief is.

Author

Product Group Leader Liability, Nederland

Related content tags, list of links Artikel COVID-19 (Coronavirus)
Contact Us