Skip to main content
Artikel

Wat iedere verzekerde zou kunnen doen?

N/A
COVID 19 Coronavirus

Door Dolf Balink | April 22, 2020

Een overzicht van acties die iedere verzekerde zou moeten nemen tijdens COVID-19

In termen van risico is de eerste vraag die velen stellen: 'Zal mijn verzekering de verliezen dekken die verband houden met COVID-19?' De dekking is afhankelijk van verschillende factoren, voornamelijk het type dekking, de aard van het verlies en de verzekeringspolis zelf. In de meeste gevallen, niet alle, is COVID-19 geen gedekt evenement. Dekkingsproblemen zijn gecompliceerd en sterk afhankelijk van de specifieke verzekeringsbepalingen in een polis van een verzekerde. Dit vereist een deskundige analyse. Dit is echter wat elke verzekerde kan doen:

  1. Voldoe aan alle overheidsrichtlijnen om potentiële schade te verminderen en potentiële aansprakelijkheid te beperken.
  2. Voldoende tijd is nodig en nu belangrijker dan ooit. De verzekeringsmarkt is actief, maar er is veel afleiding en onzekerheid. De acceptatiebeslissingen van verzekeraars kunnen zelfs nog langer duren. Start zo vroeg mogelijk met het verlengingsproces.
  3. Verzamel uw verzekeringspolissen en laat een beoordeling door experts uitvoeren. Uw polissen zullen de grootste en waarschijnlijk enige factor zijn bij het bepalen van de dekking. We kunnen binnen enkele werkdagen beoordelingen uitvoeren voor klanten.
  4. Bekijk opzeggingsclausules en bepalingen op het gebied van minimum-, en voorschotpremies. Probeer uw polissen zo veel mogelijk te verlengen bij uw huidige verzkeraars.
  5. Documenteer goed. Dit zal van cruciaal belang zijn bij een audit.
  6. Voldoe aan alle polisvoorwaarden. Let vooral op medewerkingsverplichtingen, garantiebepalingen, leegstandsclausules, benodigde toestemmingsvereisten van verzekeraars voor het maken van onkosten (bijv. crisisbeheersing). Informeer verzekeraars over materiële risicowijzigingen.
  7. Raadpleeg een expert op het gebied van beveiliging en veiligheid in opslaggebouwen, bouwplaatsen, fabrieken en plannen voor het opnieuw starten van de productie, enz.
  8. Als laatste en niet geheel onbelangrijk. Als u op de hoogte bent van een omstandigheid die zou kunnen leiden tot een aanspraak of een aanspraak zelf, dan dient u deze zo spoedig mogelijk te melden aan uw tussenpersoon, makelaar of verzekeraar.
Author

Head of Placement and Claims Nederland

Contact Us
Related content tags, list of links Artikel COVID-19 (Coronavirus)