Skip to main content
Podcast

Podfolio NL

De podcast serie voor institutionele beleggers

Investments
COVID 19 Coronavirus

Juli 18, 2020

In deze podcast serie voor institutionele beleggers, delen onze beleggingsdeskundigen van hun inzichten over actuele onderwerpen.

Hoe navigeren beleggers hun portefeuilles door de ruwe wateren van de pandemie? In deze podcast serie voor institutionele beleggers, delen onze beleggingsdeskundigen hun inzichten over actuele onderwerpen.

Included in this series:

Abonneer u op deze podcast serie via uw favoriete podcastapp:

Apple Podcasts Google Play Spotify

Aflevering 7: Cultuur

Bij beleggen wordt vaak vooral gedacht aan de techniek van het beleggen. Hoewel dit een belangrijke rol blijft spelen, is het nu niet meer voldoende. Jacco Heemskerk, Head of Investment, bepleit dat mensen, klanten en medewerkers een net zo belangrijke rol spelen.

Aflevering 7: Jacco Heemskerk, Head of Investment, over de rol van cultuur bij beleggen.
Listen to this episode on:
iTunes Google Play Spotify
Download the transcript

Aflevering 6: Alternative Credit

Alternative Credit is bij uitstek een beleggingscategorie die benaderd kan worden via de dynamische aanpak die balanssturing uitdraagt. Cees Harm van den Berg, Director bij Willis Towers Watson Investment, stelt dat we vandaag de dag kijken naar een compleet ander beleggingsuniversum dan bijvoorbeeld tien jaar geleden.

Aflevering 6: Cees Harm van den Berg, Director Investment, over alternative credit.
Listen to this episode on:
iTunes Google Play Spotify
Download the transcript 

Aflevering 5: Balanssturing

Balanssturing biedt een raamwerk dat inspeelt op hoe om te gaan met bepaalde situaties. Cees Harm van den Berg, Director Investment, legt uit hoe dit raamwerk beleggers kan helpen betere resultaten te behalen?

Aflevering 5: Cees Harm van den Berg, Director Investment, over balanssturing.
Listen to this episode on:
iTunes Google Play Spotify
Download the transcript 

Aflevering 4: Diversificatie

Diversificatie is niet nieuw, maar de mate van diversificatie laat veel ruimte voor verbetering. Veel bestaande portefeuilles zijn nog altijd traditioneel belegd. In deze aflevering laten wij zien hoe het anders kan, en dat er nog veel onontgonnen terrein is op het gebied van diversificatie.

Aflevering 4: Marnix Koster, Associate Director Investment over het groeiende belang van diversificatie.
Listen to this episode on:
iTunes Google Play Spotify
Download the transcript 

Aflevering 3: Investment Beliefs

"In een crisis vallen mensen meestal terug op hun gewoontes, op hun geloof. Geldt dat ook voor beleggingsovertuigingen van pensioenfondsen?" In aflevering 3 van Podfolio NL praat Rob Kamphuis, Director Investment, u bij over Investment Beliefs.

Aflevering 3: Rob Kamphuis, Director Investment over Investment Beliefs in tijden van crisis.
Listen to this episode on:
iTunes Google Play Spotify
Download the transcript 

Aflevering 2: Scenario analyse

In aflevering 2 is Sander Gerritsen te gast. Hij vertelt over de kracht van scenario’s bij het verschaffen van inzicht aan pensioenfondsbesturen. Dit stelt ze in staat portefeuilles weerbaarder te maken en de kans op betere uitkomsten voor deelnemers te vergroten.

Aflevering 2: Sander Gerritsen, beleggingsstrateeg bij Willis Towers Watson Investment over de kracht van scenario’s bij het verschaffen van inzicht aan pensioenfondsbesturen.
Listen to this episode on:
iTunes Google Play Spotify
Download the transcript 

Aflevering 1: Aansturing en portefeuilleconstructie

Hoe bouw je betere portefeuilles, portefeuilles die bestand moeten zijn tegen schokken, zoals de huidige pandemie? En hoe realiseer je daarmee betere pensioenen voor deelnemers? In deze aflevering geeft Kurt Driessen, Director bij Willis Towers Watson Investment heldere ideeën over hoe dit bereikt kan worden.

Aflevering 1: Kurt Driessen, Director bij Willis Towers Watson Investment over hoe je betere portefeuilles bouwt, die bestand moeten zijn tegen schokken.
Listen to this episode on:
iTunes Google Play Spotify
Download the transcript 

Disclaimer:

Willis Towers Watson heeft deze podcast serie uitsluitend voor algemene marketing doeleinden opgenomen. De analyse in dit materiaal is niet gebaseerd op informatie over uw situatie. Er mogen geen acties worden ondernomen op basis van dit materiaal omdat we niet zijn aangesteld om u advies te geven.

De aannamen die in dit materiaal zijn gebruikt, zijn door Willis Towers Watson afgeleid uit een mix van economische theorie, historische analyse en opvattingen van beleggingsmanagers. Ze bevatten onvermijdelijk een element van subjectieve oordeelsvorming. Alle in dit materiaal vervatte opvattingen of rendementsprognoses over beleggingscategorieën zijn niet bedoeld om enige vorm van garantie of verzekering door Willis Towers Watson ten aanzien van de toekomstige prestaties van de beleggingscategorieën in kwestie te impliceren en dienen ook niet als zodanig te worden uitgelegd. Het beleggingsmodel van Willis Towers Watson is ontworpen om de verwachte toekomstige bandbreedte van lange termijn rendementen voor verschillende beleggingscategorieën en hun onderlinge verbanden te verduidelijken. Van geen enkel economisch model kan worden verwacht dat het perfect rekening houdt met toekomstige onzekerheden, en met name het risico van extreme gebeurtenissen.

De analyse in dit materiaal is bedoeld om de door u gelopen beleggingsrisico's en de manier waarop wijziging van de beleggingsstrategie op die risico's van invloed is te kwantificeren. Andere bepalende factoren en risico's die mogelijk relevant voor u zijn, zoals politieke en demografische risico's, zijn niet uitdrukkelijk door ons in aanmerking genomen.

Dit materiaal is gebaseerd op informatie waarover Willis Towers Watson beschikt op de datum van dit materiaal, en ontwikkelingen die zich na deze datum hebben voorgedaan zijn niet in dit materiaal verwerkt. Bij het opstellen van dit materiaal hebben we gebruikgemaakt van door derden aan ons verstrekte gegevens. Hoewel redelijke zorg is besteed aan het controleren van de betrouwbaarheid van deze gegevens, staan we niet in voor de nauwkeurigheid of volledigheid ervan, en Willis Towers Watson en haar gelieerde ondernemingen en hun respectieve bestuurders, leidinggevenden en werknemers aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor fouten of verkeerde voorstellingen van zaken door derden in de gegevens.

Contact Us
Related content tags, list of links Podcast Beleggingen COVID-19 (Coronavirus)