Skip to main content
Blog post

Coronavirus (COVID-19): wat Nederlandse werkgevers en werknemers moeten weten

Risk & Analytics|Health and Benefits
COVID 19 Coronavirus

Maart 30, 2020

De uitbraak van het coronavirus COVID-19 begon in Wuhan, China en verspreidt zich over andere landen waaronder Nederland. Kennis, voorzichtigheid en voorbereiding kunnen werknemers en bedrijven helpen beschermen.

De situatie rondom het coronavirus ontwikkelt zich razendsnel en verschillende instanties volgen de situatie nauwlettend. De website van het RIVM wordt dagelijks bijgewerkt met informatie en advies en ook de Wereldgezondheidsorganisatie WHO voorziet in informatie.

Over het coronavirus

Het coronavirus veroorzaakt griepachtige symptomen en luchtwegklachten. Het coronavirus kan ernstiger symptomen veroorzaken bij mensen met een verzwakt immuunsysteem, ouderen en mensen met langdurige aandoeningen zoals diabetes, kanker en chronische longaandoeningen. In Nederland, maar ook wereldwijd, worden er maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.

Leidraad voor werkgevers

Wat betreft het risico voor uw werknemers, geldt over het algemeen dat eventueel gemaakte kosten voor behandeling vergoed worden vanuit de basiszorgverzekering. Bij behandeling in het buitenland biedt de basiszorgverzekering ook dekking, maar mogelijk is de dekking te beperkt. Deze kosten kunnen eventueel door een reisverzekering worden gedekt.

Aangezien het ministerie van Buitenlandse Zaken afraadt om naar het buitenland te reizen tenzij het noodzakelijk is, kunnen verzekeraars uitsluitingen opleggen voor toekomstige reizen; deze uitsluitingen zullen echter niet van toepassing zijn geweest voorafgaand aan de aankondiging van een negatief reisadvies van Buitenlandse Zaken.

U kunt contact met ons op nemen, zodat we de dekkingsvoorwaarden voor u kunnen controleren.

Op de website van het verbond van verzekeraars vindt u ook antwoorden op veelgestelde vragen.

Advies voor reizende werknemers


 • Nederlanders die van plan zijn te reizen naar het buitenland dienen het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken te raadplegen. U moet zelf de afweging maken of een reis noodzakelijk is. Iedereen met reisplannen wordt nu geadviseerd hier goed over na te denken. Vakantiereizen vallen onder niet-noodzakelijke reizen en worden dus afgeraden.

  Vrachtvervoer en overig professioneel transport geldt nadrukkelijk wel als ‘noodzakelijk verkeer’. Het reisadvies geldt dus niet voor de transportsector en het goederenvervoer.

  Bekijk de laatste informatie over wijzigingen in het luchtverkeer op de Engelstalige website van de International Air Transport Association (IATA).

 • Als u de afgelopen 14 dagen vanuit een getroffen gebied naar Nederland bent gereisd of contact heeft gehad met iemand met het coronavirus, dient u binnen te blijven en het contact met andere mensen te vermijden zoals u zou doen met de griep.

  Volg dit advies ook als u geen symptomen van het virus heeft.

Advies voor medewerkers

Medewerkers dienen zich bewust te zijn van de volgende maatregelen om zichzelf te beschermen en verspreiding van het virus te voorkomen:

 • Houd minstens 1,5 meter afstand van elkaar
 • Regelmatig zorgvuldig handen wassen gedurende minstens 20 seconden. Een handdesinfectiemiddel op alcoholbasis gebruiken als zeep en water niet beschikbaar zijn.
 • Hoesten of niezen in de ellebogen.
 • Geen handen schudden.
 • Papieren zakdoekjes gebruiken.
 • Thuiswerken wanneer het werk zich daarvoor leent, thuisblijven bij verkoudheidsklachten.

In Nederland gevestigde medewerkers hebben meer kans op influenza dan coronavirus, maar dezelfde voorzorgsmaatregelen zijn redelijk.

Advies voor diegenen die ziek worden

Herinner medewerkers eraan dat als ze zich ziek voelen met koorts, hoest of ademhalingsmoeilijkheden zij:

 • Thuisblijven en contact met anderen vermijden, behalve voor het zoeken van medische hulp:
  • Bij verkoudheidsklachten of verhoging tot 38,0 graden Celsius: De klachten zijn mild: blijf thuis, ziek uit en zorg dat u anderen niet besmet. Houd dus afstand tot andere mensen, de huisarts bellen hoeft niet.
  • Worden de klachten erger? Bij koorts (meer dan 38 graden Celsius) en hoest of moeilijk ademen: dan wel bellen met de huisarts of huisartsenpost. Neem bij ernstige klachten direct contact op.
 • Neem ook bovenstaande voorzorgsmaatregelen in acht.

Op de website van het RIVM vindt u antwoorden op veelgestelde vragen.

bronnen

Contact Us

Related Capabilities