Skip to main content
Artikel

De impact van elektrisch rijden op auto- en mobiliteitsbeleid – hoe passen bedrijven zich aan?

Wij onderzochten de situatie in Nederland en België

Future of Work|Total Rewards
N/A

Maart 5, 2020

Organisaties kijken uit naar 'groenere' alternatieven bij het opstellen van hun auto- of mobiliteitsbeleid.

Duurzaam rijden staat hoog op de agenda. Autofabrikanten, overheden en organisaties worden vaak in de media geciteerd over diverse initiatieven die zij ontwikkelen om hun ecologische voetafdruk te verkleinen. Organisaties die over een wagenpark beschikken kijken bij het opstellen van hun auto- of mobiliteitsbeleid uit naar 'groenere' alternatieven. Deze initiatieven kunnen diverse vormen aannemen: minder medewerkers die in aanmerking komen voor een leaseauto, geld in plaats van auto, een ruimere keuze aan alternatieve mobiliteitsoplossingen, CO2-emissieplafonds en milieuvriendelijkere auto’s.

Nieuwe, nog onbeantwoorde vragen

In steeds meer organisaties kunnen werknemers kiezen voor een groener alternatief, zoals een hybride of elektrische auto. Hoewel organisaties en werknemers vaak voorstander zijn van dergelijke voertuigen, brengt deze verandering ook nieuwe uitdagingen met zich mee.

De volgende vragen moeten nog worden beantwoord:

  • Waar kunnen werknemers het voertuig opladen? Thuis? Op het werk? Op de weg?
  • Wie betaalt voor de stroom?
  • Is een elektrische auto handig voor bestuurders die grote afstanden rijden?

Electric Car Pulse Survey

Om een antwoord te vinden op een aantal van die vragen en om beter te begrijpen hoe organisaties omgaan met deze trend, voerde Willis Towers Watson in september-oktober 2019 een onderzoek uit in Nederland en België; twee landen die een voortrekkersrol spelen op het vlak van bedrijfswagens en alles wat daarmee te maken heeft.

Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat 57% van de Nederlandse en 46% van de Belgische respondenten werknemers die in aanmerking komen voor een auto van de zaak de mogelijkheid bieden om voor een elektrische of hybride wagen te kiezen. 23% van de Nederlandse respondenten en 33% van de Belgische respondenten is van plan deze optie in te voeren. De meeste directieleden, seniors of managers (behalve in sales) kunnen een elektrische of hybride wagen kiezen. Deze optie blijft populair, ook voor werknemers die nog geen senior zijn op een andere afdeling dan sales. En dat terwijl ze minder snel dan de voornoemde werknemerscategorieën in aanmerking komen voor een leaseauto. Salesfuncties hebben minder vaak de mogelijkheid om voor een elektrische of hybride auto te kiezen.

Wat de elektriciteitsfactuur betreft, nemen organisaties doorgaans de oplaadkosten op het werk en onderweg voor hun rekening.

Verdeling van de oplaadkosten*

*Bron: WTW 2019 Electric Car Pulse Survey

Contact Us

47% van de organisaties die plug-in leaseauto’s aanbiedt, betaalt de aanschaf- en installatiekosten van een oplaadpunt bij de werknemer thuis (indien haalbaar). Dit percentage geldt voor zowel Nederland als België.

De onderzoeksresultaten van andere landen zijn beschikbaar in het Willis Towers Watson’s Company Car Benefits Survey Report in april 2020.

Wat is de rol van HR?

Door de evolutie in het aanbod goed in de gaten te houden, kan een organisatie haar kosten beter beheersen en beter inspelen op de verwachtingen van haar werknemers. HR en Fleet Managers kunnen aan de hand van marktgegevens een beeld krijgen van hoe het mobiliteitslandschap er uit ziet in een bepaald land. Let ook op wijzigingen in fiscale of andere wetgeving, en veranderende werknemersvoorkeuren. Bekijk en wijzig bestaande auto- en/of mobiliteitsprogramma's zodat u gelijke tred houdt met de trends op de markt.

Auteurs

Global Lead for Company Car Benefits Surveys

Associate Executive Compensation

Related content tags, list of links Artikel Future of Work Total Rewards België Nederland