Skip to main content
Artikel | Pensioen Update

Extreme risico’s: zeldzaam, maar met enorme impact

Retirement
N/A

Oktober 28, 2019

Vergaande klimaatverandering, volledige instorting van de wereldwijde handel en ongekende cybercrime zijn de nieuwe top drie van onze extreme risico’s.

Het Willis Towers Watson Thinking Ahead Instituut (hierna TAI) heeft recent haar nieuwe top drie extreme risico’s bekend gemaakt. Extreme risico’s zijn zeldzame gebeurtenissen die grote impact kunnen hebben op economische groei en financiële markten.

De kans dat deze gebeurtenissen plaatsvinden zijn groter dan beleggers tot op heden dachten. Dit komt volgens TAI omdat de wereld een complex systeem is waar plotselinge veranderingen goed mogelijk zijn. Deze complexe wereld kan en zal tot extreme resultaten leiden die niet te vatten zijn in modellen. Realiteit is dat we moeten leren leven met extreme gebeurtenissen.

Volgens Tim Hodgson, hoofd van de Thinking Ahead Group, worden financiële risico’s minder belangrijker, terwijl de extreme niet-financiële risico's steeds belangrijker worden. “Klimaatverandering is volgens TAI het grootste risico. Dit komt door de hogere waarschijnlijkheid in combinatie met een aanzienlijke impact, met als meest extreme geval het uitsterven van de mensheid. Op de tweede en derde plaats komen respectievelijk het instorten van de wereldwijde handel en cybercrime.”

Nadenken over extreme risico’s is nuttig bij het ontwerpen van een robuuste beleggingsportefeuille en effectief risicobeheer. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is grotere diversiteit. Dit is een breder concept dan diversificatie aangezien het niet alleen verwijst naar een spreiding over beleggingscategorieën maar ook naar blootstelling aan een zo breed mogelijk aantal onderliggende risicopremies.

Een volgende stap is het verkennen van strategieën voor het afdekken van deze extreme risico’s. In grote lijnen zijn er drie afdekkingsstrategieën die institutionele beleggers kunnen hanteren:

  1. Liquide middelen: Gedurende lange periodes hebben liquide middelen hun reële waarde behouden, zowel tijdens deflatie en inflatie. Toch is er echter geen garantie dat dit in de toekomst ook het geval zal zijn, maar vanuit het extreme risicoperspectief bieden liquide middelen juist interessante mogelijkheden.
  2. Derivaten: Hoewel derivaten vaak als relatief duur worden gezien, kunnen deze instrumenten bij uitstek een afdekking bieden voor de extreme risico’s. Toch vraagt het aandacht de juiste voorwaarden op te nemen in deze contracten. Anders kan een risico ontstaan dat niet wordt uitbetaald.
  3. Negatief gecorreleerde beleggingen: Verder zijn er diverse beleggingen die negatief correleren met de standaard beleggingscategorieën (aandelen en obligaties). In scenario’s van extreem risico kunnen deze beleggingen het daarom juist goed doen. Toch is er geen enkele belegging die in alle mogelijke slechte scenario’s zal werken.

Niet alle extreme risico's kunnen worden afgedekt en de meeste gebruikte afdekkingen zijn waarschijnlijk vrij onnauwkeurig. Toch helpt het nadenken over deze strategieën bij het opzetten van een robuuste beleggingsportefeuille, geeft Cees Harm van den Berg, Senior Investment Consultant bij WTW, aan. “Bij veel institutionele beleggers zien wij dat het inzichtelijk maken van dergelijke risico’s tot een andere kijk op de beleggingsportefeuille leidt. Hierdoor worden keuzes beter overwogen en creëert men een portefeuille die klaar is voor de toekomst.”

Download
Titel Bestandstype Bestandsgrootte
Extreme Risks 2019 PDF 8.4 MB
Contact

Cees Harm van den Berg

LinkedIn


Contact Us
Related content tags, list of links Artikel Pensioen Update Pensioen Nederland