Shareholders Rights Directive II (SRD II-richtlijn)

Op 17 oktober 2018 is er een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd, ter implementatie van de Shareholders Rights Directive II (SRD-II richtlijn). Deze richtlijn dient per 10 juni 2019 in nationale wetgeving te zijn geïmplementeerd.

Lees meer

Vervolg op evaluatie aanpassing financieel toetsingskader

Op 24 april stuurde de minister een brief aan de Tweede Kamer waarin hij onder meer ingaat op de evaluatie van de aanpassing van het Financieel Toetsingskader, begin 2018 uitgevoerd door Willis Towers Watson. 

Lees meer

Uiteindelijk begunstigden (UBO’s) bij pensioenfondsen

Vanaf januari 2020 treedt het UBO-register in werking, als gevolg van de vierde anti-witwasrichtlijn (Richtlijn 2015/948). Het wetsvoorstel ter implementatie van het UBO-register is op 4 april ingediend bij de Tweede Kamer.

Lees meer

Vragenlijsten over niet-financiële risico’s

Pensioenfondsen hebben, evenals vorig jaar en twee jaar geleden, einde april een vragenlijst over niet-financiële risico’s ontvangen van DNB. Doel van DNB is om per pensioenfonds een actueel risicobeeld te vormen over niet-financiële risico’s. De uitvraag richt zich op (de beheersing van) operationele-, IT-, governance- en integriteitsrisico's. De vragenlijst is enigszins uitgebreid ten opzichte van vorig jaar. Onder andere zijn er meer vragen opgenomen over integriteitsrisico’s. De vragen over integriteitsrisico’s zijn bovendien in een aparte vragenlijst opgenomen.

Lees meer

De 5 belangrijkste weetjes rond het nieuwe WEET MEER Portaal

Towers Watson Media
Lees meer