Persbericht

Stijgende trend onder verzekeraars om overtreffende prestaties neer te zetten na grote M&A-transacties

Januari 9, 2017

BRUSSELS, 09 January 2017 - Met de Insurance M&A Success Tracker worden de prestaties van verzekeringsmaatschappijen die grote overnames doen vergeleken met indices in de subbranche en in de regio op basis van door Willis Towers Watson en Cass Business School uitgevoerde analyses.

Alle analyses werden uitgevoerd vanuit het perspectief van de overnemende partij en waren gebaseerd op een gestandaardiseerde analyse. De koersontwikkeling werd gemeten als procentuele verandering van de aandelenkoers en wordt vergeleken met MSCI-indices. De analyse betreft de prestaties gedurende twee perioden: vanaf zes maanden vóór de aankondigingsdatum tot en met één dag na de aankondigingsdatum, en vanaf zes maanden vóór de aankondiging tot en met zes maanden na afronding van de transactie. Uitsluitend afgeronde M&A-transacties met een waarde van ten minste US$ 50 miljoen zijn in dit onderzoek opgenomen. Niet opgenomen in het onderzoek werden transacties waarbij de overnemende partij na de overname houder was van minder dan de helft van de aandelen van de doelvennootschap. Dit houdt in dat minderheidsbelangen buiten beschouwing zijn gelaten. Ook transacties waarbij de overnemende partij vóór de overname houder was van meer dan de helft van de aandelen in de doelvennootschap zijn weggelaten, zodat resterende acquisities buiten beschouwing zijn gelaten.

Uit bevindingen van de Insurance M&A Success Tracker op basis van alle transacties met een waarde van meer dan US$ 50 miljoen die vanaf 2008 zijn uitgevoerd, is gebleken dat verzekeraars die overnames doen een aanzienlijk betere koersontwikkeling hadden in de twaalf maanden rondom de transactie dan hun branchegenoten.

Gemiddeld lagen de prestaties van overnemende partijen sinds 2008 3,7 procentpunt hoger dan de index van hun verzekeringssubsector. En dit patroon is steeds sterker geworden. Alleen al in 2015 presteerden overnemende partijen gemiddeld 12,5 procentpunt beter dan hun subindex.

Deze trend is het gevolg van een outperformance in de zes maanden na de aankondiging. In de afgelopen drie jaar lagen de transacties van overnemende partijen 1,1 procentpunt hoger dan hun index vanaf zes maanden vóór de aankondiging tot en met één dag daarna, met nog eens 7,4 procentpunt outperformance in de zes maanden na aankondiging van de transactie. Dit werd in 2015 nog eens herhaald, waarbij 9,7 procentpunt van de totale outperformance plaatsvond in de tweede fase, tegenover 2,8 procentpunt in eerste instantie.

Figuur 1 : Verzekeringsmaatschappijen die overnames doen scoren beter dan de indices in hun subbranche. Onderstaande grafiek toont de mediaan van het aantal procentpunten hoger dan de index van de subbranche.

Verzekeringsmaatschappijen die overnames doen scoren beter dan de indices in hun subbranche

Fergal O'Shea, EMEA Life Insurance M&A Leader bij Willis Towers Watson: "Hoewel uit onze cijfers blijkt dat deze transacties uiteindelijk zullen leiden tot uitbetaling van dividend, worden de resultaten pas later zichtbaar. Onder andere door dit gebrek aan onmiddellijke beloning en de onzekerheid op dag één na een grote transactie heeft het lang geduurd voordat investeerders de voordelen van fusies en overnames in de verzekeringssector begonnen te zien."

Uit de bevindingen van het onderzoek blijkt dat deze outperformance waarschijnlijk het resultaat is van diverse factoren. Ten eerste heeft er een aanzienlijk aantal transacties plaatsgevonden in de levensverzekeringssector waarbij kantoren specialistische activiteitenclusters van branchegenoten hebben overgenomen – denk hierbij aan gesloten levensverzekeringsportefeuilles waarbij een bepaalde set vaardigheden is vereist – waardoor ze waarde konden toevoegen dankzij hun expertise en ervaring op het gebied van het beheren van dergelijke vermogensbestanddelen.

"De portefeuille gaat naar een kantoor dat zich daarop kan focussen en dat waarde toevoegt door hun manier van beheren. In feite is dezelfde activiteitencluster meer waard bij de nieuwe eigenaar dan bij de oude", vertelde Fergal O'Shea.

Nog een belangrijke factor die voor outperformance zorgde onder overnemende partijen, was volgens Willis Towers Watson de uitbreiding naar nieuwe gebieden. Zo proberen verschillende ondernemingen die in het onderzoek onder de loep worden genomen hun aanwezigheid op opkomende markten in Oost-Europa, Zuid-Amerika en Azië te vergroten.

"Hoewel een transactie altijd reële risico's en onzekerheid met zich meebrengt, kan dat deels worden beperkt als ondernemingen de voordelen van die transactie stelliger zouden communiceren", aldus Fergal O'Shea. "Verzekeraars moeten de transactie duidelijk toelichten en vervolgens goed uitvoeren. Beide aspecten zijn essentieel als je aandeelhouders over de streep wilt trekken."

Contact

Media