Artikel

Ontketen de kracht van predictive analytics

Juni 25, 2018
| België

Manager dashboards: een exclusief voorsmaakje van de nieuwe mogelijkheden

Stel dat u de toekomst kon voorspellen. Zou dat niet geweldig zijn?

Stel dat u op voorhand wist welke facetten van uw onderneming een succes zouden worden en welke op niets zouden uitdraaien. Minstens even geweldig, toch? Stel dat u uw managers kon vertellen wat ze anders moeten aanpakken om betere resultaten te behalen. Wel, nu kunt u dat.

Wij zijn bijzonder enthousiast dat we u in avant-première kunnen laten kennismaken met onze nieuwe manager dashboards voor Willis Towers Watson Pulse Software en Willis Towers Watson Employee Engagement Software, die nu gebruikmaken van een uniek algoritme voor predictive analytics. Deze dashboards zullen we binnenkort op de markt lanceren.

Dit is wat we hebben gedaan.

We hebben onze jarenlange ervaring met analytics benut...

Een aantal jaar geleden zijn we gestart met het aanleggen van een bibliotheek met informatie omtrent predictive analytics, met data uit de meest courante bedrijfssectoren. Voor elke klant hebben we de menselijke factoren in kaart gebracht die prestaties kunnen voorspellen naargelang de vooropgestelde strategische KPI’s. In de retailsector kregen we bijvoorbeeld zonder uitzondering de vraag om de voorspellende indicatoren voor klanttevredenheid en omzetstijging te identificeren. In een fabrieksomgeving focusen we eerder op voorspellende indicatoren voor veiligheid en productie. Enzovoort. Daarnaast hebben we recentelijk ook onderzocht welke factoren bevorderlijk zijn voor een flexibele, digitale bedrijfscultuur. Wat we daar hebben ontdekt, is zonder meer fascinerend.

...en hoewel we weten dat elke organisatie anders is...

Het viel ons meteen op dat elk bedrijf daadwerkelijk anders is. Factoren die in de ene organisatie doorslaggevend zijn voor omzetgroei of wallet share kunnen in een andere, ogenschijnlijk vergelijkbare organisatie, totaal verschillend zijn. De reden voor deze verschillen is te wijten aan de strategie, de historiek, de missie, de waarden en de bedrijfscultuur. Bijgevolg gaat elke organisatie anders te werk en heeft elke organisatie specifieke sterktes en zwaktes.

...hebben we gemeenschappelijke voorspellende indicatoren voor KPI metrics ontdekt

Dat gezegd zijnde, toen we steeds meer analytics gingen inzetten, begonnen we patronen te ontdekken die steeds terugkeerden doorheen de KPI metrics (vooral op financieel, commercieel, HR- of operationeel vlak). Ondanks de culturele verschillen tussen de organisaties, zagen we enkele belangrijke voorspellende indicatoren telkens opnieuw opduiken. Wat we ook boeiend vonden, was dat die terugkerende factoren anders waren voor elke uitkomst die we maten. Het criterium dat bijvoorbeeld doorslaggevend is voor de verkoop, is anders dan het criterium dat zorgt voor behoud van talent. Net omdat we zoveel analytics hebben ingezet zijn we erin geslaagd om die onderliggende prestatie-indicatoren te isoleren.

Dus hebben we een voorspellend algoritme ontwikkeld dat Managers scherpere inzichten verschaft

Sommigen onder ons mogen al die ontdekkingen dan wel fascinerend vinden, de uitdaging bestaat erin deze analyses naar de managers te brengen zonder hen te overweldigen met statistieken, zodat ze net het inzicht krijgen om prestaties te verbeteren. En daarvoor hebben we een uniek voorspellend algoritme ontwikkeld.

Jarenlang hebben managers onze dashboards gebruikt om de specifieke sterktes en zwaktes van een organisatie te achterhalen. Daarvoor baseerden ze zich op cijfers: hoe scoren ze ten opzichte van externe sectorbenchmarks of andere prestatienormen, hoe scoren ze intern vergeleken met de rest van het bedrijf, gaan hun resultaten in stijgende of dalende lijn, en zijn dat belangrijke indicatoren voor betrokkenheid (waarvan we weten dat dat een voorspellende indicator is van de bedrijfsprestaties).

Nu kunnen we het algoritme afstemmen op de voorspellende indicatoren voor KPI metrics.

Als klanten dat wensen, kunnen we specifieke voorspellende indicatoren uit onze uitgebreide bibliotheek integreren in het algoritme dat de manager dashboards aanstuurt. Zo weten we bijvoorbeeld dat er een verband bestaat tussen de terugkerende voorspellende indicatoren voor verkoop enerzijds en leiderschapskenmerken en klantgerichtheid anderzijds. Dat houdt steek als we het bijvoorbeeld over een retailnetwerk hebben, waar teams die goed geleid worden en die de klant centraal stellen echt het verschil kunnen maken. We integreren de specifieke vragen die naar deze voorspellende indicator leiden in uw onderzoek en laden het algoritme in met focus op die specifieke voorspellende indicatoren. In het manager dashboard verschijnt dan een lijst met factoren die het best de verkoop voorspellen en hoe goed de organisatie op elk van die factoren scoort. Combineer dat alles met onze ingebouwde bibliotheek van aanbevolen maatregelen, die ontworpen is door deskundigen ter zake, en de taak van de manager wordt er een stuk gemakkelijker op.

En dat is nog niet alles. U kunt het algoritme afstemmen op voorspellende indicatoren die uniek zijn voor uw organisatie.

We kunnen nog een stapje verdergaan. Als u dat wenst, kunnen we data over uw organisatie verzamelen en de links identificeren tussen uw bedrijfscultuur, de prestaties op de werkvloer en key performance metrics. We testen dit op regelmatige tijdstippen en finetunen dit proces. We laden vervolgens een algoritme in uw manager dashboards met de specifieke voorspellende factoren voor de door u aangeduide KPI's, en sturen uw managers vervolgens in de richting van de factoren waarvan we weten dat deze uw prestaties verhogen.

Hou de berichten over deze release in de gaten en doe uw voordeel met de kracht van voorspellende analyses voor managers!