Artikel

Wereldwijde stijging ziekteverzekeringskosten; in België blijft de groei stabiel

Augustus 9, 2017

Wereldwijd blijven de ziekteverzekeringskosten die betaald worden door werkgevers stijgen, en er is voorlopig ook geen verademing in zicht, zo blijkt uit een onderzoek van Willis Towers Watson bij medische verzekeraars. Als belangrijkste factoren voor de stijgende kosten blijven de verzekeraars de vinger wijzen naar de kosten voor medische zorgen, zowel in ziekenhuizen als voor ambulante patiënten, de geavanceerde medische technologie en het overmatige gebruik en voorschrijven van diensten.

Uit het 2017 Willis Towers Watson Global Medical Trends Survey onderzoek blijkt dat medische verzekeraars wereldwijd de ziekteverzekeringskosten dit jaar wellicht met 7,8% zullen optrekken, nog hoger dus dan de stijging met 7,3% in 2016. Het onderzoek onthulde eveneens dat er grotere kostenstijgingen verwacht worden in bijna alle grote regio's. In Latijns-Amerika worden de grootste stijgingen verwacht, aangedreven door de zeer hoge inflatiepercentages in sommige landen. Ook in het Midden-Oosten en Afrika worden grote stijgingen verwacht (9,8%). Europa blijft het laagste stijgingsniveau vertonen. De Amerikaanse verzekeraars verwachten een stijging van 7,5% dit jaar, iets minder dus dan de stijging in 2016.

Volgens het onderzoek zijn de vooruitzichten voor een vertraging van de kostenstijgingen op korte termijn niet gunstig. Een meerderheid van de verzekeraars in alle regio's, behalve het Midden-Oosten en Afrika, verwacht dat de stijging van de medische kosten de volgende drie jaar nog zal toenemen of zelfs aanzienlijk toenemen. De verzekeraars in het Midden-Oosten en Afrika zijn echter iets optimistischer, 53% verwacht dat de kostenstijgingen ongeveer op hetzelfde niveau zullen blijven de komende jaren.

Wereldwijde medische trends: 2015-2017
2015 2016 2017
Wereldwijd 7,5% 7,3% 7,8%
VS 8,8% 7,8% 7,5%
Noord-Amerika 8,4% 8,2% 8,6%
Azië-Stille Oceaan 7,1% 7,7% 8,6%
Europa 5,0% 4,3% 4,5%
Latijns-Amerika 12,5% 12,4% 11,5%
Midden-Oosten/Afrika 9,0% 9,0% 9,8%

*Verwacht

“In België blijft deze groei stabiel in vergelijking met de jaren 2015 en 2016,” meldt Frédéric Struyf, Head of Health & Benefits Belgium, Willis Towers Watson Belgium. “Zo verwacht men in 2017 een gemiddelde groei van 6%, wat ver boven onze inflatie uitreikt. Een groei die ook meer dan 30% hoger ligt dan wat men gemiddeld verwacht voor Europa in 2017. Meer dan ooit komt het er dus op aan om goed verzekerd te zijn bovenop de garanties die de sociale zekerheid biedt en dit zowel op het vlak van hospitalisatiekosten als ambulante kosten, tandkosten en optische kosten. Niet alleen onze Belgische werknemers, maar ook onze “expatriates” hebben nood aan de beste dekking,” besluit hij.

Wanneer hen gevraagd wordt naar de belangrijkste factoren voor de stijging van de kosten die buiten de controle van de werknemers en verzekeraars valt, wijst bijna twee derde (63%) naar de hogere kosten voor medische technologie, gevolgd door het winstbejag van de leveranciers (40%). Interessant is dat drie op vier verzekeraars (74%) het overmatige gebruik van zorgdiensten – doordat medische professionals te veel diensten aanbevelen – aanduidt als de belangrijkste factor voor de stijging van de kosten die verband houden met het gedrag van de werknemer en de zorgverlener. Meer dan de helft (54%) zegt dat het overmatige gebruik van zorgdiensten ook te maken heeft met werknemers die voor ongeschikte zorgverlening kiezen.

Volgens het onderzoek bieden steeds meer werkgevers preventieve zorg aan en moedigen ze hun werknemers aan om de verantwoordelijkheid op te nemen voor hun eigen gezondheid. Wereldwijd bieden vier op de 10 respondenten (39%) welzijnsbevorderende programma's aan. In de VS biedt nu driekwart van de verzekeraars dergelijke programma's aan, in Europa net de helft. Er wordt verwacht dat dit aanbod nog – soms aanzienlijk – zal stijgen in het komende jaar, blijkt uit het onderzoek.

Ook gezondheidsbevorderende programma's winnen aan kracht. Bijna twee op drie respondenten (65%) biedt nu persoonlijke gezondheidsrisicoanalyses aan, en nog eens 16% is van plan dit het komende jaar in te voeren. 71% biedt de mogelijkheid op een tweede medische opinie aan, en nog eens 11% is dat van plan. Opmerkelijk is dat bijna de helft (48%) van de verzekeraars levensstijl- en gezondheidsvoor-lichtingsprogramma's aanbiedt, en dat cijfer zal naar verwachting het komende jaar met bijna 65% toenemen.

“Welzijnsinitiatieven hebben een enorm potentieel in het aanpakken van niet-overdraagbare ziekten en ziekten die samenhangen met levensstijlkeuzes zoals roken, slechte eetgewoonten en gebrek aan beweging. Hoewel de gezondheidsbevorderende programma's volgens de respondenten wereldwijd blijven groeien, zijn we van mening dat verzekeraars nauwer zouden kunnen samenwerken met werkgevers om de gezondheidsrisico's van de werknemers en de voorkeuren van de werknemers beter te begrijpen, in combinatie met verbeterde meetsystemen en een gestandaardiseerde verslaggeving,” zegt Francis Coleman, Head of Health and Benefits, Global Services and Solutions, Willis Towers Watson.

Enkele andere bevindingen van het onderzoek zijn:

  • Niet-overdraagbare ziekten – Verzekeraars wereldwijd geven aan dat kanker (75%), cardiovasculaire aandoeningen (67%)en ademhalingsziekten (40%) de top drie van meest voorkomende ziekten vormen. De respondenten gaan er niet van uit dat deze situatie in de komende vijf jaar zal veranderen.
  • Medische trendbeheersing – Twee derde (66%) maakt gebruik van netwerken waar zij een contract mee hebben, terwijl 65% de voorafgaande goedkeuring vereist voor geplande ziekenhuisdiensten om de kosten te helpen beheren. Bijna zes op 10 (59%) plaatst beperkingen op bepaalde medische diensten.
  • Stressbeheersing – Naarmate de bezorgdheid over het stressniveau van werknemers blijft stijgen, heeft 61% van de wereldwijde verzekeraars nu ook behandelingen voor mentale gezondheid en stress in hun standaard medische verzekeringsprogramma's opgenomen.

Over het onderzoek

Het 2017 Willis Towers Watson Global Medical Trends Survey onderzoek werd uitgevoerd tussen oktober en november 2016 en geeft de antwoorden weer van 213 vooraanstaande medische verzekeraars die actief zijn in 79 landen.

Meer informatie?

Aarzel niet om contact op te nemen met een van onze Health & Benefits Specialists voor meer informatie en/of een gratis consult zonder verdere verplichtingen.

Contact


Related material