Onderzoek

Geopolitieke en HR-risico’s grootste bedreiging voor de bouwsector

Geopolitieke instabiliteit en problemen met personeelsmanagement zijn de grootste uitdagingen voor bestuurders in de bouwsector, volgens onze recentste Construction Risk Index

Juni 16, 2017


De Construction Risk Index analyseert de ernst van de impact en het gemak waarmee risico's worden aangepakt en kon zo de 50 grootste risico's voor de bouwsector in kaart brengen. We verdeelden die dreigingen vervolgens in vijf megatrends om zo goed mogelijk te kunnen onderzoeken hoe ze de sector momenteel beïnvloeden en hoe die impact de komende tien jaar kan wijzigen. Het onderzoek is gebaseerd op kwantitatieve gegevens en kwalitatieve gesprekken met 350 directeuren van enkele van 's werelds grootste bouwbedrijven.

De bestuurders zijn het meest bezorgd over de geopolitieke instabiliteit en de wereldwijde veranderingen die daarvan het gevolg zijn. Ze zijn het meest begaan met de volgende factoren: onzekerheid over overheidssteun en -financiering, uitstel en vertragingen van projecten, veranderingen in strategie, beleid en prioriteiten en de verplichting om langetermijnverbintenissen aan te gaan.

De tweede grootste zorg betreft personeelsmanagement en talentoptimalisatie. De bouwsector kan maar zo efficiënt zijn als zijn werkkrachten. Het onderzoek toont aan dat structurele, personeelsgebonden uitdagingen, het feit dat steeds gespecialiseerdere digitale vaardigheden vereist zijn, een globaal werknemersnetwerk, complexe contractingbeslissingen en een fysiek verspreide arbeidspool enkele van de problemen zijn die eigen zijn aan people management. Voeg daarbij nog de verouderende bevolking, en de behoefte om talent aan te trekken zal op lange termijn waarschijnlijk de grootste impact op de sector hebben.

De enorme groei in opkomende technologieën kan de manier van werken in de bouwsector veranderen. Heel wat bedrijven hebben al inspanningen geleverd om hun activiteiten te digitaliseren, maar deze enorme opportuniteit wordt getemperd door de risico's en uitdagingen, zoals bijvoorbeeld cyberdreigingen, die gepaard gaan met deze enorme technologische vooruitgang.

Om te besluiten kunnen we stellen dat de grootste uitdagingen voor het succes van de bouwbedrijven sterk worden beïnvloed door politieke stabiliteit en human resources. De strategieën voor risicomanagement zullen continu moeten worden onderzocht opdat ze zouden voldoen aan die uitdagingen. Ze moeten een prioriteit blijven in de directiekamers van bouwbedrijven zodat ze in staat zijn zichzelf te beschermen tegen nieuwe risico's en tegelijkertijd een concurrentievoordeel kunnen ontwikkelen. Door een toename in het gebruik van technologie is de sector kwetsbaarder geworden. Er bestaat een groter risico op het verlies van data, zowel in de technische ontwerp- als uitvoerfase. Verlies van data kan rampzalige gevolgen hebben. De bewustwording daarvan en werknemers trainen met het oog op eventuele cyberbedreigingen zouden een wezenlijk onderdeel moeten zijn van elke cyberbeveiligingsstrategie. Het is belangrijk dat werknemers geholpen worden om cyberaanvallen effectief te kunnen identificeren, melden en oplossen.

Willis Towers Watson beschikt over de vereiste expertise om de grote trends en risico's die in het rapport werden geïdentificeerd aan te pakken en werkt samen met verschillende bedrijven in de bouwsector om die dreigingen te beperken en, doorheen het volledige spectrum van risico's en HR-problemen, opportuniteiten te creëren.