Onderzoek

Om het werknemersengagement te behouden gaan werkgevers op zoek naar methodes om hun employee value proposition te moderniseren

Global Findings report: 2016 Global Talent Management and Rewards, and Global Workforce studies

September 28, 2016
| Argentinië, Australië, Austria +37 more
 • België
 • Bermuda
 • Brazilië
 • Canada
 • Chile
 • China
 • Columbia
 • Czech Republic
 • Egypt
 • Frankrijk
 • Duitsland
 • Hong Kong
 • India
 • Indonesia
 • Ierland
 • Italië
 • Japan
 • South Korea
 • Maleisië
 • Mexico
 • Nederland
 • Peru
 • Philippines
 • Portugal
 • Romania
 • Singapore
 • Zuid Afrika
 • Spanje
 • Zweden
 • Zwitserland
 • Taiwan
 • Thailand
 • Turkey
 • Ukraine
 • United Arab Emirates
 • United Kingdom
 • United States

Over het rapport

Het rapport bevat de belangrijkste conclusies uit een studie die werd uitgevoerd in 2016 bij werkgevers en werknemers in 29 landen waaronder België, met als doel relevante thema’s en trends te identificeren die gepaard gaan met de nieuwe werkomgeving :

 • De Global Workforce Study is uitgevoerd bij ruim 31.000 werknemers uit grote en middelgrote bedrijven en schetst een gedetailleerd beeld van de verwachtingen en moeilijkheden waar medewerkers mee geconfronteerd worden.
 • De Global Talent Management and Rewards Study analyseert bij ruim 2.000 bedrijven - die samen wereldwijd bijna 21 miljoen mensen in dienst hebben - hoe werkgevers staan tegenover diverse kwesties met betrekking tot het aanwerven, behouden en engageren van werknemers volgens hun omschreven employee value proposition enerzijds en hun remuneratiestrategie anderzijds.

Uitgelicht : het verloop van talent brengt waarden in het gedrang

In een snel veranderende werkomgeving zorgt de technologische revolutie voor verschuivingen op de arbeidsmarkt. Onderzoek uitgevoerd door het ‘World Economic Forum’ in samenwerking met Willis Towers Watson, wees uit dat bijna 70% van de respondenten een stijging in gebruik van digitale media voor werkgerelateerde doeleinden rapporteerde ten opzichte van drie jaar eerder.

Bovendien constateren we dat veel van de veelgezochte kerncompetenties die vandaag de dag vereist zijn ten gevolge van deze technologische revolutie, tien jaar geleden nog niet bestonden. De helft van de ondervraagde organisaties heeft plannen om de middengeschoolde banen in te ruilen voor banen waarvoor specifiekere vaardigheden vereist zijn (veel van deze banen zijn reeds schaars), of voor banen waarvoor minder vaardigheden vereist zijn met als gevolg dat het overschot aan laaggeschoolde werknemers mogelijks zal verminderen of zelfs verdwijnen.

Daarom is het belangrijk dat werkgevers de arbeidsmarkt en -voorwaarden actief blijven monitoren om de veranderende werknemersverwachtingen een stap voor te blijven. Daarnaast nemen de arbeidsactiviteiten toe en stijgen de aanwervingsactiviteiten op globaal niveau, ondanks enkele regionale verschillen.

In volwassen markten is het een uitdaging voor werkgevers om talent aan te werven als het gaat om …

Towers Watson Media

Bron: 2016 Global Talent Management and Rewards Study

Trending : Digitalisering transformeert de werknemerservaring

De technologische revolutie stelt bedrijven in staat om hun activiteiten te transformeren. Dit heeft impact op de manier waarop taken worden uitgevoerd en heeft een positieve invloed op de totale werknemerservaring. Vooruitstrevende bedrijven investeren vandaag ook in HR Software pakketten voor verschillende redenen die variëren van het aantrekken van talent tot compensatiebeheer om die werknemerservaring nog meer te versterken. Steeds meer werkgevers worden zich ook bewust van de relevante economische toegevoegde waarde die een verbeterde werknemerservaring kan opleveren in zowel traditionele als alternatieve werkomgevingen.

Kortom, in de nieuwe en dynamische werkomgeving worden werkgevers geconfronteerd met een uitdagende keuze: de bestaande manier van werken moderniseren of het risico lopen om niet langer relevant te zijn.

Oplossingen : Begrijpen wat werknemers echt waarderen

De resultaten van beide studies helpen werkgevers om een moderne ‘werkgeverspropositie’ of ‘employee value proposition’ uit te werken die strookt met de verwachtingen van de werknemers. Een moderne werkgeverspropositie brengt namelijk een aantal belangrijke voordelen met zich mee :

 • Het reduceren van het personeelsverloop
 • Het stimuleren van het werkgeversengagement
 • Het verhogen de productiviteit
 • Het verbeteren van de algemene financiële prestaties.