Ga naar de hoofdinhoud
Oplossing Solution

Verzekeringsgekoppelde effecten (Insurance-Linked Securities, ILS)

De risico-overdracht- en kapitaaldiversificatiemogelijkheden die toegankelijk zijn voor (her)verzekeraars alsook de aantrekkingskracht voor investeerders van non-correlatie van ILS met andere activaklassen hebben gezorgd voor een aanzienlijke groei in ILS-capaciteit. Willis Towers Watson helpt klanten bij het toegang krijgen tot en beheren van ILS-capaciteit en -investeringen.

ILS, in brede zin, verbindt verzekerings- en herverzekeringsrisico met alternatief kapitaal. Diverse afdelingen van Willis Towers Watson krijgen te maken met ILS-kapitaaldeelname:

  1. Willis Re Securities, als broker-dealer van effecten, structureert en plaatst primaire ILS-transacties en verhandelt ILS in de secundaire markt
  2. Willis Re en onze team bedrijfsrisico's en verzekeringen, als onderdeel van de functie en als tussenpersoon en adviseur, integreren ILS-gebaseerde capaciteit in de herverzekerings- en verzekeringsprogramma’s van hun klanten
  3. De divisie Verzekeringsadvies en Technologie hecht belang aan ILS-fondsportfolio’s en biedt adviesdiensten ter ondersteuning van ILS-transacties
  4. De divisie Investeringen adviseert institutionele investeerders bij de toewijzing van activa aan ILS en gerelateerde activaklassen
  5. Willis Towers Watson Management biedt verzekeringsbeheersdiensten voor verzekeraars met bijzondere doelstellingen die ILS-transacties faciliteren

Alle ILS-gerelateerde activiteiten vinden plaats via entiteiten en individuen die de juiste licenties en kwalificaties voor deze specifieke activiteit hebben, maar doen dit in samenwerking, waar mogelijk.

Contact Us