Ga naar de hoofdinhoud
Survey rapport | People & Risk Coach Reference

COVID-19, gezondheid en sociale voordelen: internationaal perspectief

2020 COVID-19 Benefits Survey

Health and Benefits
COVID 19 Coronavirus

Juni 22, 2020

We hebben onderzocht welke wijzigingen ondernemingen hebben doorgevoerd als gevolg van de pandemie.

Uit de bevindingen blijkt dat werkgevers hun werknemers ondersteunen door de programma's te verbeteren.

Overzicht

Bedrijven zetten in op menselijk kapitaal: meer focus op sociale voordelen, welzijn en communicatie.

Ondanks de ongekende uitdagingen en de snel veranderende prioiteiten van ondernemingen als gevolg van de COVID-19-crisis, ondernemen heel wat multinationals stappen om de gezondheid en het welzijn van hun werknemers over de hele wereld te beschermen. In ons onderzoek, dat liep van 20 april tot 1 mei 2020, peilden we welke impact de pandemie op dat moment had op werkgeversprogramma's voor werknemersvoordelen en -welzijn. Uit de bevindingen blijkt dat de meeste hoofdzetels hun programma's liever optimaliseren dan dat ze sociale voordelen terugschroeven. De topprioriteiten zijn onder meer een verbetering van de geestelijke gezondheidszorg, de bevordering van bestaande programma's en de ondersteuning van het financieel welzijn.

De meerderheid van de bedrijven verwacht negatieve bedrijfsresultaten, verminderde productiviteit en het welzijn. En bijna de helft weet niet wat er hen de komende twee jaar te wachten staat, wat plannen moeilijk maakt.

In een poging om hun bedrijf te beschermen, hebben veel bedrijven snel actie ondernomen met een aanwervingsstop (76%) en tijdelijke werkloosheid (43%). Om de werknemers te beschermen, hebben de meeste bedrijven thuiswerk verplicht (86%) en alternatieve werkteams (48%) samengesteld.

De belangrijkste bevindingen in een notendop

Prioriteiten met betrekking tot sociale voordelen

Bij de topprioriteiten van de werkgevers voor de komende zes maanden vinden we:

 • Betere ondersteuning voor mentale gezondheidszorg en stressmanagement.
 • Bestaande programma's promoten
 • Inzetten op het financieel welzijn van de werknemers
 • De continuïteit van bestaande sociale voordelen verzekeren
 • Sociale voordelen met betrekking tot verlof of tijdelijke werkloosheid aanpakken

Welzijn

Flexibiliteit, verbondheid, gezondheid en ondersteuningsprogramma's

 • Thuiswerken: Om angstgevoelens en eenzaamheid te vermijden, heeft 86% van de ondernemingen virtuele oplossingen geïntroduceerd zowel voor werkgerelateerde zaken als privé zaken (zoals videoconferenties, virtuele work-outs, voedingsadvies of sociale bijeenkomsten). 72% promoot het behoud van een gezond lichaamsgewicht, evenwichtige voeding en lichaamsbeweging voor thuiswerkers.
 • Financieel advies: Bijna de helft (47%) meet tekenen van financiële stress, en twee derde heeft info verstrekt over de beschikbare financiële noodsteun. Meer dan een derde (35%) voert nieuwe financiële hulp- en begeleidingsmiddelen in, en 32% zet nieuwe noodhulpoplossingen in (bv. leningen).

Managers worden aangemoedigd om het emotioneel welzijn van werknemers te verbeteren

49%
leidt managers op om tekenen van angst en/of depressie te herkennen en door te verwijzen naar bijvoorbeeld Employee Assistance Programs (EAP) voor werknemers.
 • Meer dan een kwart (26%) van de organisaties doet onderzoek naar angst bij werknemers in deze periode en nog eens 29% overweegt om daarmee te beginnen.
 • 49% leidt managers op om tekenen van angst en/of depressie te herkennen en door te verwijzen naar bijvoorbeeld Employee Assistance Programs (EAP) voor werknemers.
 • Bijna drie kwart (73%) leidt managers op om thuiswerkers echt betrokken te houden.

Gezondheidszorg

 • De meeste multinationale werkgevers projecteren de financiële impact van COVID-19 op het budget voor gezondheidszorg.
 • Velen hebben prioriteit gegeven aan de promotie van en communicatie over virtuele diensten voor geestelijke gezondheid (65%) en de beschikbaarheid van Employee Assistance Programs (EAP) voor werknemers (82%).
 • Meer dan twee derde (68%) heeft een betere toegang tot geestelijke gezondheidszorg.
 • Bijna allemaal (90%) promoten ze het gebruik van telegeneeskunde en virtuele raadplegingen bij medische vragen.
 • Meer dan de helft van de multinationale werkgevers heeft zijn gezondheidszorgstrategie voor 2021 al herzien of overweegt dat.

Pensioenplannen

 • Multinationals nemen diverse maatregelen om de financiële druk op de werknemers te verlichten door geldopname te vergemakkelijken, door het financieel welzijn te verbeteren en door rechtstreeks te communiceren met werknemers die de pensioenleeftijd naderen.
 • Weinig bedrijven hebben maatregelen getroffen om hun pensioenuitkeringen op te schorten of te sluiten.
 • De meeste ondernemingen hebben adequaat gepresteerd, maar 45% stelde zwakke punten vast in hun modelleringstools voor financieel welzijn.

Betaald verlof

 • Veel ondernemingen (39%) hebben een gemeenschappelijk bedrijfsbeleid of minimumnormen voor ziekteverzuim voor de verschillende landen waar ze aanwezig zijn, die gelden voor bijna alle werknemers met een uurloon (97%).
 • Bijna een derde van de multinationale werkgevers probeert zijn programma's voor betaald verlof/vakantie flexibeler te maken om te voorkomen dat er aan het einde van het jaar dagen verloren gaan doordat er tijdens de pandemie veel overuren werden opgebouwd.

Over de respondenten

Deze onderzoeksresultaten zijn gebaseerd op inzendingen van meer dan honderd multinationals met hoofdkantoor in de VS en het Verenigd Koninkrijk, die samen wereldwijd 3,2 miljoen werknemers vertegenwoordigen.

Profiel van de respondenten:

 • 68% multinationals met hoofdkantoor in de V.S.
 • 32% multinationals met hoofdkantoor in het V.K.

Sectoren

Respondenten per sector

 • Financial services : 23%
 • Manufacturing : 22%
 • IT and Telecom : 17%
 • General services : 16%
 • Health care : 11%
 • Energy and utilities : 5%
 • Wholesale and retail : 5%
 • Public sector and education : 1%
Contact

Edwin Nys
Client Management Consultant Belgium

Contact Us