Ga naar de hoofdinhoud
Artikel

Hoe voldoet u aan de noden van uw veranderend personeelsbestand?

2019/2020 Global Benefits Attitudes Survey

Health and Benefits|Inclusion and Diversity|Talent|Total Rewards|Bienestar integral
N/A

April 8, 2020

Werknemers zijn op zoek naar meer zekerheid en rekenen daarvoor op extralegale voordelen. Maar wat vinden ze van hun huidig pakket?

De meeste werknemers die hun huidige voordelenpakket beoordelen, vinden dat het ruimschoots voldoet aan hun behoeften (Figuur 7). Maar slechts weinigen zijn er actief mee bezig of prijzen de voordelen van hun pakket aan. De meeste werknemers vinden hun extralegale voordelen "oké, maar het kan beter".

Wat werknemers denken over hun extralegale voordelen.
Figuur 7. Wat werknemers denken over hun extralegale voordelen.

Dat geldt in het bijzonder voor werknemers met een vrij laag loon: zij staan negatiever tegenover hun extralegale voordelen dan beter betaalde werknemers. De extralegale voordelen vallen tegenwoordig het meest in de smaak bij werknemers met een relatief hoog loon, maar zelfs in deze groep is het enthousiasme niet bijster groot.

En dat is een belangrijk gegeven voor werkgevers. De kans dat een werknemer zijn extralegale voordelen beschouwt als een belangrijke reden om bij zijn werkgever te blijven is bij werknemers met een uitgesproken positief oordeel over hun extralegale voordelen twee keer groter dan bij werknemers met een negatief oordeel over hun voordelenpakket en anderhalve keer groter dan bij werknemers die daar neutraal tegenover staan.

Uit de NPS oftewel Net Promotor Score blijkt dat de antwoorden 'voldoende' en 'neutraal' niet volstaan om een merk of betrokkenheid op te bouwen: de NPS legt meer de nadruk op het verschil tussen goedkeuring en afkeuring. Een goede NPS is 20 of meer, terwijl 0 een 'bevredigende' benchmark is.

Wat kunnen werkgevers doen om die kloof te overbruggen? Om een beter inzicht te krijgen in wat werknemers juist willen, vroegen we hun om uit een lijst met 100 voordelen (Figuur 8) hun favoriete extralegale voordelen te selecteren.

Daaruit kwamen drie belangrijke resultaten naar voren:

 1. Werknemers geven de voorkeur aan extralegale voordelen die hun pensioen, hun gezondheid en hun bescherming ten goede komen.
 2. Werknemers willen een ruimer voordelenplan, met een groter aandeel niet-traditionele voordelen of meer betaald verlof.
 3. De wensen en noden van werknemers variëren sterk: een op tien wil zijn halve budget spenderen aan rijkdom (pensioen en financieel welzijn) terwijl nog eens een op tien maar 5% of minder van zijn budget daaraan wil uitgeven.
De voorkeuren variëren sterk van werknemer tot werknemer.
Figuur 8. De voorkeuren variëren sterk van werknemer tot werknemer.

Met dermate grote verschillen tussen de voorkeuren van werknemers voor hun ideale voordelenmix is het onmogelijk dat één universeel voordelenplan alle werknemers altijd tevredenstelt. Werkgevers die meer waarde willen puren uit hun investeringen in extralegale voordelen moeten dus meer keuzemogelijkheden aanbieden en een grotere flexibiliteit aan de dag leggen, zodat werknemers die voordelen kunnen kiezen die het meest aansluiten bij hun noden.

Werknemers met veel flexibiliteit in het aanbod (d.w.z. een voordelenwaaier waaruit ze zelf kunnen kiezen, met bovendien de mogelijkheid om zelf te betalen voor extra voordelen) zijn veel duidelijker geneigd om te antwoorden dat hun voordelenpakket aansluit bij hun behoeften dan werknemers die hun voordelen niet mogen kiezen. Het moge dus duidelijk zijn dat een ruimer keuzeaanbod ook voor werkgevers heel wat voordelen inhoudt (Figuur 9).

De rol van keuzeaanbod
Figuur 9. De rol van keuzeaanbod

Tot slot vroegen we werknemers welke voordelen op de werkvloer ze wel zouden zien zitten als hun werkgever ze zou aanbieden (afb. 10a en 10b). De antwoorden op die vraag verschillen aanzienlijk:

 • Ondersteuning op het vlak van financieel welzijn is het populairst in alle regio's (met uitzondering van Latijns-Amerika) en bij alle generaties.
 • Wellnessvoordelen staan in Noord-Amerika op de tweede plaats, in het bijzonder bij werknemers van de babyboomgeneratie, maar in andere regio's en bij andere generaties is die keuze dan weer minder populair.
 • Voordelen ter ondersteuning van onderwijs zijn populairder in Azië en Latijns-Amerika en bij jonge werknemers.
 • Gezinsvoordelen zijn populairder in Azië en Europa, het Midden-Oosten en Afrika (EMEA), en bij de generaties X en Y.
 1. 01

  Bescherm en verbeter kernvoordelen;

 2. 02

  Voorzie een ruime keuze aan voordelenopties, waaronder ook niet-traditionele voordelen;

 3. 03

  Geef werknemers de flexibiliteit om aan hun individuele behoeften tegemoet te komen.

Voorkeuren voor extra voordelen op de werkvloer per regio
Figuur 10a. Voorkeuren voor extra voordelen op de werkvloer per regio
Voorkeuren voor extra voordelen op de werkvloer per generatie
Figuur 10b. Voorkeuren voor extra voordelen op de werkvloer per generatie
Contacts

Caroline Dupont

Annick Paunet

Contact Us