Ga naar de hoofdinhoud
Artikel | Global Markets Overview

Overzicht globale markten: update COVID-19 scenario’s

Investments
COVID 19 Coronavirus

April 30, 2020

Hoe gaan we om met economische, zakelijke en financiële risico's in deze ongezien onvoorspelbare tijden?

Om de potentiële gevolgen van COVID-19 op de economische, zakelijke en financiële marktomstandigheden anno 2020/21 te begrijpen, gaan we uit van drie brede economische scenario's. Alle drie hebben ze als doel u te helpen grip te krijgen op de onvoorspelbaarheid en onzekerheid.

Daarvoor worden de belangrijkste indicatoren in kaart gebracht die bepalend zijn voor het verloop van de epidemie en het beleid van de volksgezondheid, alsook de maatregelen inzake het economische beleid en de economische activiteit.

Die drie scenario's zijn:

  • Een wereldwijd economisch herstel in Q3
  • Een langere periode van wereldwijde recessie
  • Grootschalige kredietbeperking en wanbetaling

Wanneer u geconfronteerd wordt met een onvoorspelbaar risico dat uit vele facetten bestaat en dat aanzienlijk kan uitdeinen, raden we u aan om die verschillende risico' op een geïntegreerde manier aan te pakken. De ernst van de verschillende risico's zal verschillen van vermogensbeheerder tot vermogensbeheerder en van bedrijf tot bedrijf.

Omdat volgens ons de eerste twee scenario's het meest waarschijnlijk zijn, moeten beleggers bij hun risico- en kansenanalyse drie risico's in overweging nemen:

  • Liquiditeitsrisico: centrale banken wereldwijd hebben beloofd “al het nodige” te doen. Desalniettemin verwachten we een afname van liquiditeit in financiële en bredere kredietmarkten. We volgen diverse metingen van de marktliquiditeit om in te schatten of de liquiditeit erop vooruitgaat of net extra onder druk komt te staan.
  • Kredietrisico: indien liquiditeitsstress in het financiewezen en beleggingsstress in de werkelijke economie aanzienlijk escaleren, kan dat leiden tot een krediet- of solvabiliteitsrisico. We volgen ook diverse metingen van de epidemiologische en economische indicatoren om in te schatten of de druk op de hele grote en op de kleinere bedrijven naar alle waarschijnlijkheid zal toenemen of afnemen.
  • Marktrisico: wat kunnen beleggers doen? Hun risicotolerantie of -bereidheid herbekijken is alvast één stap in de goede richting. In het bijzonder raden we aan om sowieso de balans te herstellen, tenzij u van mening bent dat de veranderingen zich op lange termijn zullen doortrekken en dat de markten de komende een tot twee jaar nog niet van de klap hersteld zullen zijn. Tot slot, zorg dat uw investeringen voldoende gespreid zijn, geografisch en over verschillende beleggingsproducten. Dat helpt u de naschok van COVID-19 beter te verteren, gezien het feit dat het virus een zeer specifieke geografische impact heeft.

We zullen deze documenten wekelijks bijwerken en uitbreiden.

Contact Us