Ga naar de hoofdinhoud
Artikel

COVID-19: een kantelpunt voor technologie?

Zowat alle bedrijven zijn op zoek naar nieuwe merkmethodes

Corporate Risk Tools and Technology|Cyber Risk Management|Reinsurance
COVID 19 Coronavirus

April 22, 2020

Organisaties die al een strategische visie hadden op het gebruik van technologie vóór de COVID-19 crisis, hebben nu een streepje voor.

De wereldwijde uitbraak van COVID-19 (coronavirus) heeft verschuivingen teweeggebracht in onze vertrouwde werkpatronen. IT-infrastructuren worden extra belast omdat meer mensen verplicht thuis werken. Daarnaast nemen de bekommernissen toe over de weerbaarheid van technologie en de dreiging van cyberaanvallen in de vorm van malware en ransomware. Dat bewijst hoe kwaadaardige maatschappelijke fenomenen een impact kunnen hebben op de operationele gezondheid en de IT-architectuur van organisaties, maar het illustreert ook hoe organisaties met een strategische visie op het gebruik van technologie die technologie kunnen aanwenden om hun weerbaarheid te versterken en om te zetten in een concurrentievoordeel.

Een antwoord bieden op toegenomen technologische behoeften

Nu wereldwijd maatregelen worden genomen om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan, wordt de efficiëntie van heel wat bedrijven op de proef gesteld, op een manier die we nooit eerder hebben meegemaakt. In heel wat van die maatregelen staat een grootschalige thuiswerkcampagne centraal die ervoor zorgt dat het operationeel IT-framework van bedrijven plots het kloppende hart wordt van hun strategische respons op de crisis. De eenvoudige beslissing om werknemers toe te laten zich massaal aan te melden op de bedrijfsnetwerken heeft tot ongezien webverkeer geleid over alle netwerken heen.

Veel bedrijven beschikken gelukkig over een infrastructuur die sterk genoeg is om relatief eenvoudig de overstap te maken naar een situatie waarbij het merendeel van de personeelsleden thuis werkt. Toch gaat die aanpak gepaard met nieuwe risico's. Zo zagen we dat centrale instanties zoals de Europese Centrale Bank banken heeft verwittigd om zich schrap te zetten voor een explosie van aanvallen nu er mogelijk veel minder technische mensen beschikbaar zijn om de continuïteit van de activiteiten te garanderen. Een ontnuchterende vaststelling, zeker als we weten dat een recente studie in opdracht van de Britse overheid heeft aangetoond dat maar liefst de helft van de Britse bedrijven niet eens over de basiskennis beschikt om hun infrastructuur te beveiligen. Dan hebben we het over de configuratie van firewalls en software om malware tegen te houden. Er wordt nu al volop melding gemaakt van hackers die inspelen op de angst rond het coronavirus en die zogezegd nieuwe gegevens verspreiden over de uitbraak van het coronavirus. Zulke toestanden wakkeren de ongerustheid over de beveiliging van bedrijfsgegevens aan.

Het belang van een strategische aanpak

Hoe pakken bedrijven dat nu eigenlijk aan, de efficiëntie van hun IT-infrastructuur ombuigen van reactie naar actie? Uit studies blijkt dat bedrijven cyberveiligheid moeten beschouwen als een kritieke factor voor hun weerbaarheid en de continuïteit van hun activiteiten in plaats van een middel om anonieme hacktivisten en cybercriminelen buiten te houden. Bedrijven die cyber eerder strategisch in plaats van operationeel aanpakken, kunnen makkelijker omgaan met de druk die veroorzaakt wordt door cyberdreigingen.

Willis Research Network liet onderzoeken hoe het is gesteld met de weerbaarheid van de cyberbeveiliging van organisaties met de bedoeling de mentaliteit te veranderen zodat bedrijven zich ervan bewust zijn dat ze cyberveiligheid als prioriteit moeten behandelen. Uit dat onderzoek blijkt dat de ondernemingen met de grootste weerbaarheid degene zijn waar het topmanagement cyberbeveiliging als een strategische opportuniteit ziet voor de onderneming in zijn geheel, in plaats van een operationele kost voor het risicobeheer van de IT-afdeling. Het valt op dat het merkbaar makkelijker is om een concurrentievoodeel en een businessstrategie te realiseren wanneer de anticipatie en de reactie van een organisatie op een cyberaanval gelinkt kunnen worden aan de rol die technologie vervult binnen hun strategische visie.

Implicaties voor de manier waarop we werken - vandaag en morgen

Dit is zonder enige twijfel een periode waarin organisaties alert moeten blijven voor cybergevaren omdat hackers veel meer mogelijkheden hebben om toe te slaan en omdat de telewerkpolicy's ongezien worden uitgebreid. Veilige netwerken en een strenge cyberhygiëne zijn, zoals steeds, de sleutel om cyberrisico's te beperken.

Dit is ook een tijd om even stil te staan bij het feit dat deze nooit geziene verschuiving naar een mobiele workforce, en de abrupte en drastische vraag naar technische skills die overweg kunnen met die nieuwe cyberdreigingen, een nieuw tijdperk inluidt wat betreft de manier waarop we in de toekomst zullen werken.

De weerbaarheid van bedrijven hangt af van hoe snel ze talent kunnen inzetten en omscholen, en hoe efficiënt ze technologie kunnen afstemmen op de brede waaier van werkopties (voltijdse werknemers, deeltijdse werknemers, aannemers, flexi-jobbers, uitzendkantoren, consultants, enzovoort). Heel wat bedrijven maken er een erezaak van om mee te zijn met de snelheid waarmee de wereld verandert en gebruik te maken van nieuwe technologische mogelijkheden. De huidige pandemie is voor veel organisaties andermaal een bevestiging van de behoefte aan databeveiliging en de noodzaak van artificiële intelligentie (AI).

Daarnaast zien we dat het gebruik van Artificial Intelligence de kracht van strategisch gepositioneerde technologie bevestigt en cruciaal is voor het bepalen van zowel directe reacties op COVID-19 als voor de weerbaarheid van bedrijven in het algemeen.

De kansen die de technologie biedt en de omvang van deze uitdaging zetten ook aan tot nieuwe samenwerkingsvormen. Denken we maar aan het nieuws dat vijf organisaties overeen zijn gekomen om een dataset van meer dan 29.000 wetenschappelijke publicaties vrij te geven die betrekking hebben op het coronavirus. Op die manier willen ze bijdragen aan de ontwikkeling van dataminingtechnieken. Daarnaast zien we dat het gebruik van Artificial Intelligence de kracht van strategisch gepositioneerde technologie bevestigt en cruciaal is voor het bepalen van zowel directe reacties op COVID-19 als voor de weerbaarheid van bedrijven in het algemeen.

De komende maanden zullen we de continuïteit van bedrijven garanderen, diensten draaiende houden en mensen gezond houden, hoofdzakelijk door een beroep te doen op technologische oplossingen. Het feit dat we dankzij de technologie in staat zijn om snel en efficiënt innovatieve oplossingen te genereren zal in het hele bedrijfslandschap centraal staan in heel wat operationele plannen. Maar bedrijven die al een strategische visie hadden op de rol van technologie zullen een nog groter voordeel hebben in de boeiende tijden die ons te wachten staan, tijden waarin we zullen navigeren tussen nieuwe manieren van werken.

Contact

Gilles Van Buyten
Practice Leader Financial Lines

Gerelateerde oplossingen

Contact Us