Ga naar de hoofdinhoud
Artikel | People & Risk Coach Reference

De 8 geheimen van gestroomlijnde werkorganisatie

Compensation Strategy & Design|Executive Compensation|Future of Work|Health and Benefits|Inclusion and Diversity|Mergers and Acquisitions|Talent|Total Rewards|Bienestar integral
N/A

Oktober 20, 2019

Bedrijven breken zich al 30 jaar het hoofd over het al dan niet (de)centraliseren van hun activiteiten. Vandaag is deze discussie overbodig.

Vandaag opereren bedrijven in essentie als gedistribueerde organisaties, wat wil zeggen dat er meer dan één manier is waarop het werk georganiseerd wordt. In principe kunnen we het werk zelfs 'loskoppelen' van de organisatie en uitbesteden aan externe dienstverleners – zelfs wereldwijd. Daarom wordt het steeds belangrijker dat bedrijfsleiders en managers over nieuwe vaardigheden gaan beschikken.

Wie wil slagen in deze wereld waar werk anders georganiseerd is, moet zich vooral op twee dingen toeleggen. Enerzijds moet men een beter inzicht hebben in de acht verschillende soorten werk en anderzijds moet men de belangen van die bronnen op dezelfde lijn krijgen om een verbindende cultuur te creëren. Met andere woorden, bedrijfsleiders en managers hebben voortaan een nieuw motto: ‘gebruik cultuur als de nieuwe structuur’. Het was mijn goede vriendin en collega Leena Nair, HR-directeur bij Unilever, die ik dat zinnetje voor het eerst hoorde gebruiken en het vat perfect de essentie samen wat het combineren van verschillende soorten werk inhoudt.

We onderscheiden acht verschillende bronnen van werk

Er zijn acht bronnen van werk waar bedrijfsleiders en managers oog voor moeten hebben:

 1. Werknemers. Voor de meeste organisaties nog steeds de belangrijkste bron van arbeid. Werknemers worden deeltijds of voltijds in dienst genomen.
 2. Zelfstandige aannemers. Een veel gebruikte optie sinds de derde industriële revolutie. Zelfstandige aannemers spelen een cruciale rol in de uitbreiding van het personeelsbestand.
 3. Gig workers. Een snel groeiende bron van arbeid. Gig workers nemen kortetermijnopdrachten aan of ze worden aangeworven voor de duur van een project.
 4. Outsourcing. Eveneens een typisch verschijnsel van de derde industriële revolutie. Volledige processen worden uitbesteed om redenen van efficiëntie en/of om te besparen op loonkosten.
 5. Allianties met start-ups en andere bedrijven. Deze manier van samenwerken zit in de lift. Bedrijven kunnen op die manier risico's spreiden en ze krijgen toegang tot nieuwe mogelijkheden.
 6. Vrijwilligers. Zij worden vooral ingezet voor crowdsourcing of om merken te promoten via sociale media.
 7. Slimme automatisering. Deze term wordt vaak gebruikt voor artificiële intelligentie (zoals machine learning en natural language processing) en robotprocesautomatisering. Door slimme automatisering kunnen repetitieve handelingen of taken die op regels gebaseerd zijn makkelijk overgenomen worden. Dit creëert tevens mogelijkheden om de menselijke vaardigheden aan te vullen en uit te breiden.
 8. Robotica. Vergelijkbaar met artificiële intelligentie, maar voor fysieke handelingen.

Wanneer wordt het interessant om bijvoorbeeld beroep te doen op gig workers in plaats van nieuwe werknemers aan te werven? Hoe kunnen we optimaal gebruik maken van robotprocesautomatisering voor repetitief, op regels gebaseerd werk dat autonoom kan worden uitgevoerd? Om dit ecosysteem van arbeidsmogelijkheiden in goede banen te leiden is een grondig inzicht in de snelheid van werken essentieel. We mogen ook het kostenplaatje, de productiviteit en de risico-implicaties niet uit het oog verliezen. Zo wordt het geheel groter dan de som van de delen. En daar ligt tenslotte de toegevoegde waarde.

Een verbindende visie

Naarmate organisaties aan de slag gaan met deze diverse vormen van arbeid, wordt het een steeds grotere uitdaging om alle neuzen in dezelfde richting te krijgen. Het is uiteraard de bedoeling dat iedereen hetzelfde doel nastreeft en een gemeenschappelijke missie deelt.

Hoe overstijgt u de typische zakelijke relatie met uw externe dienstverleners zodat hun werknemers uw missie en visie uitdragen wanneer zij uw klant bijvoorbeeld aan de lijn krijgen bij een telefonische oproep? Wanneer u voor een eenmalige transactie beroep hebt gedaan op een van de beste softwareontwikkelaars ter wereld, hoe kunt u die relatie naar een zodanig niveau tillen dat uw externe dienstverlener bereid is net dat stapje verder te gaan en opnieuw voor u wil werken wanneer u daar nood aan heeft?

Het antwoord ligt in de juiste aanpak. Elke werknemer heeft immers andere talenten en een unieke set van ervaringen. Dat houdt in dat u ook de drijfveren van uw externe dienstverleners moet kunnen begrijpen en dat u hun missie en doelstellingen moet afstemmen op die van uw eigen organisatie. Bedrijven grijpen vaak naar traditionele middelen zoals salaris, sociale voordelen of opleidingskansen om het gedrag van hun werknemers te sturen. Maar voor externe dienstverleners (waaronder AI-providers of gig workers) moet u meer creativiteit aan de dag kunnen leggen.

Enkele voorbeelden die u misschien kunnen inspireren:

 • Bouw een relatie op met uw gig workers en zelfstandige aannemers en zorg ervoor dat die meer inhoudt dan een vergoeding. Een vooraanstaand technologiebedrijf dat dagelijks beroep doet op honderden gig workers besliste de talentervaring anders aan te pakken en de typische transactionele relatie met de talentenpool naar een hoger niveau te tillen. In de woorden van de CHRO: “Deze mensen staan elke dag voor ons klaar. Hoe zorgen we ervoor dat zij er opnieuw voor kiezen om met ons te werken wanneer wij daar nood aan hebben in de toekomst?” Het bedrijf bood zijn gig workers leer- en ontwikkelingskansen en ging hen actief betrekken bij diverse activiteiten zoals de bedrijfspicknick. Op die manier kon de organisatie een band opbouwen met haar gig workers en kregen de gig workers op hun beurt het gevoel volwaardig deel uit te maken van het bedrijf.
 • Denk na over het breder ecosysteem van arbeidsmogelijkheden en hoe deze uw stakeholders beïnvloeden. Een wereldwijde producent van consumentengoederen die uitsluitend gebruik maakt van externe outsourcers kwam tot het besef dat de meeste contacten met zijn werknemers en klanten afgehandeld werden door de medewerkers en chatbots van zijn outsourcers. De HR- en bedrijfscommunicatieteams van dit bedrijf gingen rond de tafel zitten met de betrokken partijen met de vraag om in elke conversatie specifieke woorden te gaan gebruiken uit de bedrijfsmissie en -visie. De medewerkers van de outsourcer voelen zich nu nauwer verbonden met de klanten en werknemers met wie ze in contact staan.
 • Reorganiseer het werk met het oog op een optimale combinatie van mens en machine, terwijl u het talent opwaardeert van de werknemer wiens taak er daardoor anders zal uitzien. Een groot olie- en gasbedrijf wilde een bedrijfsmissie implementeren die mensen echt begeesterde. Ze herformuleerden hun missie en beslisten in te zetten op de duurzame ontwikkeling van de afgelegen gemeenschappen waarin ze actief waren. De rode draad in hun bedrijfscultuur en talentervaring werd het garanderen van 'de veiligheid, het welzijn en de langdurige relevantie van al hun talenten' (zowel werknemers als aannemers). Dat hield onder meer in dat ze robotica inzetten om het 'vuile, saaie en gevaarlijke' werk van mensen over te nemen. De werknemers die tot dan toe vooral handenarbeid hadden verricht werden omgeschoold tot operators om de nieuwe apparatuur te bedienen, te kalibreren en te onderhouden.

In het verleden eindigde de bedrijfscultuur aan de poorten van de organisatie. Het was een functie van de gedeelde ervaringen van een relatief homogene groep werknemers. Vandaag wordt bedrijfscultuur gedefinieerd als een boeiend verhaal dat de diverse interesses van een gedistribueerde en uiterst heterogene groep arbeidsleveranciers verbindt. De talentervaring staat centraal in de organisatiecultuur die noodzakelijk is voor een goed beheer van deze gedistribueerde onderneming.

Dit artikel is herwerkt met de goedkeuring van Harvard Business Review. https://hbr.org/2019/08/the-8-ways-companies-get-work-done-and-how-to-align-them

Contact


Gerelateerde Onderwerpen

Contact Us