Ga naar de hoofdinhoud
Artikel

Wet Peeters II: wat verandert er voor u?

Sinds 1 Juli 2019 is de wet Peeters II van kracht gegaan

Casualty|Risk & Analytics|Corporate Risk Tools and Technology|Financial, Executive and Professional Risks (FINEX)|Claims
N/A

Door Michail Willems | Augustus 29, 2019

De wet Peeters II bevat een aantal wijzigingen ten opzichte van de wet Peeters I. In dit artikel lichten wij de details toe.

De wet Peeters II is van kracht sinds 1 juli 2019 en is gepubliceerd op 9 mei 2019.

De wet bevat 2 belangrijke onderdelen:

  • Verplichte verzekering beroepsaansprakelijkheid voor alle dienstverleners zoals architecten, landmeter-experts, veiligheids- en gezondheidscoördinators.

Wie hoofdzakelijk materiële prestaties verricht valt buiten deze verplichting, alsook interne studiebureaus en bouwpromotoren.

De verzekering moet worden afgesloten voor elk type onroerende goederen en dekt de aansprakelijkheid voor professionele fouten bij het verrichten van immateriële prestaties bij bouw en renovatie.

  • Aanpassingen aan de wet van 31 mei 2017 met betrekking tot de verplichte verzekering van de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid in de bouwsector BA 10 (Wet Peeters I vanaf 1 juli 2018). 

Deze wet omvat een verplichte verzekering voor aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector indien zij werken uitvoeren of prestaties leveren aan de gesloten ruwbouw van een woning.

In de verzekeringsplicht van de wet Peeters I waren een aantal beperkingen voorzien:

  • Enkel van toepassing op actoren van intellectuele beroepen die prestaties leveren met betrekking tot de gesloten ruwbouw.
  • Verzekeringsplicht is op personeelsgebied en op materieel gebied gelimiteerd tot gesloten ruwbouw.
  • Men doelt op de soliditeit, stabiliteit en waterdichtheid (wanneer deze de soliditeit of stabiliteit van de woning in gevaar brengen) van de gesloten ruwbouw.

De wet Peeters I gaf geen definitie voor de term gesloten ruwbouw terwijl de nieuwe wet dit nu wel vastlegt:

“Gesloten ruwbouw: de elementen die bijdragen aan de stabiliteit of stevigheid van het bouwwerk (funderingen en dragende structuur= ruwbouw) alsook de elementen die voor de wind- en waterdichtheid van het bouwwerk zorgen (buitenschrijnwerk en dak= gesloten maken van de ruwbouw).

Het is nu tevens duidelijk dat de verplichte verzekering geldt voor aannemers die de gesloten ruwbouw opbouwen en niet voor aannemers die de ruwbouw afwerken.

De wet, die in werking trad op 1 juli 2019, is van toepassing met terugwerkende kracht, dus indien u niet zeker bent of u al dan niet verplicht bent zich te verzekeren, neem gerust contact met ons op voor een advies op maat.

Contact

Michail Willems

Related Solutions

Contact Us