Skip to main content
Artikel

Nieuwe gunstige taxatie van aanvullend pensioenkapitaal in België na een volledige loopbaan

N/A
N/A

Mei 20, 2019

Werknemers die nu met pensioen gaan kunnen voortaan genieten van een verlaagde taxatie van 10% van het aanvullend pensioenkapitaal.

De wet van 27 februari 2019 'tot wijziging van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 wat de notie wettelijke pensioenleeftijd betreft'  is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 15 maart 2019 met inwerkingtreding vanaf 1 januari 2019.

Wat houdt deze wet precies in?

Werknemers die nu met pensioen gaan en dit voor de huidige wettelijke pensioenleeftijd van 65 jaar kunnen voortaan, mits ze voldoen aan bepaalde voorwaarden, genieten van een verlaagde taxatie van 10% van hun aanvullend pensioenkapitaal dat uitbetaald wordt vanaf 1 januari 2019.

Deze gunstige fiscaliteit is enkel van toepassing mits voldaan wordt aan ALLE volgende voorwaarden:

 • Op pensioen gaan voor de wettelijke pensioenleeftijd van 65 jaar
 • Ook effectief actief zijn gebleven tot dan
 • Een volledige loopbaan van 45 jaar hebben volgens de geldende pensioenwetgeving.

Wat was de fiscaliteit tot op vandaag?

Aanvullend pensioenkapitaal opgebouwd door patronale bijdragen:

 • Een Riziv-bijdrage van 3,55% en solidariteitsbijdrage van maximaal 2% op het pensioenkapitaal en winstdeelname.
 • Bedrijfsvoorheffing op het pensioenkapitaal afhankelijk van leeftijd bij opname van het kapitaal:
  • 60 jaar: 20% . Bij effectieve pensionering, wordt dit tarief naar 16,5% verminderd
  • 61 jaar: 18%. Bij effectieve pensionering, wordt dit tarief naar 16,5% verminderd
  • 62 tot 64 jaar: 16,5%
  • 65 jaar: 16,5% of 10% indien de werknemer actief is geweest gedurende een onafgebroken periode van 3 jaar voor de wettelijke pensioenleeftijd
 • Gemeentebelasting

Werknemers die een loopbaan hadden van 45 jaar en die volgens de geldende regels op pensioen konden gaan ook al werd de wettelijke pensioenleeftijd niet bereikt, werden dus geconfronteerd met een hogere fiscaliteit op hun pensioenkapitaal dan de werknemers die op pensioen gingen op de leeftijd van 65 jaar.

Door deze wetswijziging werd deze anomalie weggewerkt er is er enkel nog een hogere taxatie voor werknemers die geen volledige loopbaan hebben.

Aanvullend pensioenkapitaal opgebouwd door persoonlijke bijdragen:

 • Een Riziv-bijdrage van 3,55% en solidariteitsbijdrage van maximaal 2% op het pensioenkapitaal en winstdeelname.
 • Bedrijfsvoorheffing op het pensioenkapitaal afhankelijk van het moment wanneer de stortingen werden gedaan:
  • 10% op het kapitaal opgebouwd door de stortingen vanaf 1 januari 1993
  • 16,5% op het kapitaal opgebouwd door de stortingen voor 1 januari 1993
 • Gemeentebelasting

Aan deze regeling verandert er niets door deze wetswijziging.

Wat met de kapitalen die reeds zijn vereffend?

Momenteel wordt nagekeken door de bevoegde instanties op welke manier de te veel betaalde bedrijfsvoorheffing kan worden terugbetaald (eventueel via belastingaangifte) aan de betrokken personen.

Contact Us
Related content tags, list of links Artikel België