Skip to main content
Artikel

Hoe creëert u een ‘consumer-grade’ Total Rewards-ervaring voor uw werknemers?

N/A
N/A

Januari 18, 2019

Wilt u uw Total Rewards-ervaring efficiënter maken? Gebruik de beschikbare technologie dan voor de juiste doeleinden.

Thuis verwachten we dat onze digitale toepassingen eenvoudig, makkelijk en praktisch zijn – en de klok rond beschikbaar via een brede waaier aan toestellen. Ze moeten ook liefst gepersonaliseerd zijn, met een boeiende inhoud en met goederen en diensten op maat van onze eigen behoeften.

Het is zelfs zo dat 70% van de werknemers die deelnamen aan onze Global Workforce Study aangaf dat ze op het werk op dezelfde manier willen behandeld worden als klanten. Ze vinden dat hun werkgever hun behoeften even goed moet begrijpen als zij die van hun externe klanten.

Het is evenmin verbazend te noemen dat toonaangevende organisaties bepaalde technieken van consumentenreuzen als Amazon en Facebook doortrekken naar hun Total Rewards-programma's om een meer klantgerichte aanpak te hanteren, het investeringsrendement ervan te verbeteren en uiteindelijk betere resultaten te boeken bij het aantrekken en behouden van talenten en het vergroten van hun betrokkenheid.

Dus hoe doen ze dat? En wat zijn enkele van de belangrijkste strategieën die u kunt gebruiken om het Total Rewards-programma in uw organisatie bij te sturen? Daarvoor moet u eerst en vooral weten wat 'consumer-grade' precies inhoudt en welke rol technologie daarin speelt.

Wat is een 'consumer-grade' ervaring?

Hoewel het concept van ‘consumer-grade’ ervaringen niet nieuw is op HR-vlak, wordt er vaak mee geschermd zonder daarbij aan de praktische toepassingen te denken. Door de ervaringen van toonaangevende digitale vernieuwers onder de loep te nemen hebben we volgende eigenschappen geïdentificeerd:

  • Gepersonaliseerd. Dat houdt in dat er gebruikgemaakt wordt van gegevens en analytics om de juiste mensen de juiste informatie op het juiste moment te bezorgen. Denk aan de manier waarop Amazon gebruikersgegevens hanteert om producten aan te bevelen. Die denkwijze past u vervolgens toe op uw Total Rewards-programma. Op die manier kunt u uw personeelsbestand opdelen in verschillende segmenten en iedere afzonderlijke werknemer relevante informatie bieden.
  • Eenvoudig. Total Rewards-informatie zou werknemers een reden moeten geven om begaan te zijn met hun werk en ze motiveren om meer bij te leren. Een sterke, eenvoudige boodschap met een gelaagde content zal werknemers die sowieso al weinig tijd hebben en dagelijks bedolven worden onder informatie, wellicht het meeste aanspreken.
  • Overzichtelijk. Dat houdt in dat alle informatie gemakkelijk en moeiteloos wordt voorgesteld. Denk aan een iPhone die gegevens van miljoenen verschillende bronnen op een overzichtelijke manier weergeeft als onderdeel van een samenhangende gebruikerservaring. Op dezelfde manier omvat een goed HR- of Total Rewards-portaal alle informatie van een werknemer overzichtelijk op één scherm.
  • Toegankelijk via allerlei toestellen. Digitale vernieuwers van Facebook of Netflix zorgen ervoor dat hun klanten al hun content op al hun toestellen kunnen raadplegen, van tablets over smartphones tot pc's. Zo moet ook uw Total Rewards-content overal en op ieder moment toegankelijk zijn.
  • Flexibel. De flexibiliteit en keuzemogelijkheden van uw Total Rewards-ervaring moeten ondersteund worden door de gepaste infrastructuur en instrumenten. Zo is het een goed idee om besluitvormingsfuncties op te nemen in uw Total Rewards-portaal zodat werknemers verschillende programmaopties gemakkelijker kunnen beoordelen.
  • Dynamisch. Een belangrijke reden waarom Facebook-gebruikers steeds opnieuw inloggen is omdat de content steeds verandert. Wilt u uw werknemers blijven betrekken bij uw Total Rewards-programma, dan moet u regelmatig updates plaatsen die uw werknemers persoonlijk aanspreken. Veel van die informatie kunt u halen uit bestaande platforms, waarna u ze linkt aan een Total Rewards-portaal.

Een betere ervaring dankzij technologie

Hoewel uit onze Modernizing Total Rewards Survey 2018 is gebleken dat ruim 90% van alle bedrijven gebruikmaakt van technologie om hun Total Rewards-programma te ontwerpen en uit te werken, gebruikt maar 11% technologie om inzicht te krijgen in de voorkeuren van hun werknemers en om persoonlijke boodschappen op maat naar hun werknemers te sturen. Veel werkgevers zouden hun Total Rewards-ervaring dan ook gevoelig kunnen verbeteren door de technologie waarover ze al beschikken op een slimmere manier in te zetten.

Wilt u uw Total Rewards-ervaring efficiënter maken? Gebruik de beschikbare technologie dan voor volgende doeleinden:

  • Ga de dialoog aan om erachter te komen wat werknemers belangrijk vinden. Net zoals webwinkels hun klanten vragen om feedback te geven over hun producten en zo hun onderlinge band te onderhouden, zo kunnen ook werkgevers een hele waaier aan tools inzetten om de dialoog met hun werknemers aan te gaan en een beter inzicht te krijgen in hun behoeften en voorkeuren voor het Total Rewards-programma.Tegenwoordig stappen steeds meer bedrijven af van een jaarlijkse werknemersenquête, waarin misschien maar een paar vragen over Total Rewards gaan. In plaats daarvan kiezen ze voor veelvuldigere maar kortere vragenlijstjes over Total Rewards om op die manier snel de mening van hun werknemers te kennen. Daarnaast kunnen ook online focusgroepen die gebruikmaken van AI werkgevers helpen om een beter beeld te krijgen van wat werknemers verkiezen.

Ondernemingen hanteren ook steeds vaker gesofisticeerdere benaderingen zoals dat van onze Total Rewards Optimization-tool. Die maakt gebruik van conjoint- of trade-off analysis om erachter te komen welke beloning werknemers het belangrijkst en het minst belangrijk vinden, en om de invloed van die voorkeuren op hun gedrag en daaruit voorvloeiend de kosten voor het bedrijf in kaart te brengen.

  • Communiceer efficiënt over de Total Rewards ten opzichte van verschillende doelpublieken. Als u communiceert over uw Total Rewards, dan is het belangrijk dat u het juiste doelpubliek bereikt. Alleen zo kunt u er zeker van zijn dat uw werknemers zich betrokken voelen en het gewenste gedrag aannemen. Toch maakt minder dan de helft (42%) van alle werkgevers gebruik van digitale technologie om verschillende boodschappen naar verschillende doelpublieken te sturen als onderdeel van een gepersonaliseerde ‘consumer-grade’ ervaring. Als u wilt dat uw boodschap aankomt bij het uiteenlopende en multigenerationele personeelsbestand van tegenwoordig, is het van essentieel belang dat u afstapt van de idee dat één Total Rewards-boodschap voor iedereen volstaat.

De meest gebruikte moderne technologische platformen om te communiceren over Total Rewards zijn het intranet (72%) en het HR-portaal (54%), gevolgd door sociale media (36%) en mobiele apps (22%). Werkgevers die een duidelijk zicht hebben op de communicatievoorkeuren van hun verschillende werknemersgroepen kunnen hun werknemers bereiken via de meest relevante kanalen.

Het belang van een ‘consumer-grade’ Total-Rewards-ervaring mag zeker niet worden onderschat, want het kan bedrijven helpen de betrokkenheid van hun werknemers te vergroten, betere relaties met hen te onderhouden en een hoger rendement te realiseren uit de beloningsinvestering.

Contact Us
Related content tags, list of links Artikel België