Towers Watson Media

Osnovne informacije

Naziv Društva Willis Towers Watson dioničko društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju
Willis Towers Watson d.d.
Sjedište Avenija Većeslava Holjevca 40, HR-10000 Zagreb
Upisano u sudski registar kod Trgovački sud u Zagrebu
MBS 080886464
OIB 42915535496
Račun otvoren kod Splitska banka d.d.
Domovinskog rata 61, HR-21000 Split
Broj računa HR1323300031153062428
Temeljni kapital 3.200.000,00 kn uplaćen u cijelosti
Podijeljen na 3.200 dionica
Nominalna vrijednost dionice 1.000,00 kn
Osobe ovlaštene za zastupanje Marko Štajduhar, Glavni izvršni direktor
Upravni odbor Neil Brian James Irwin, Predsjednik
James Richard Godfrey Battersby, Zamjenik predsjednika
Gianmarco Tosti Di Valminuta, Član