Skip to main content
Article

Mobiloperatörer i Europa - Att addera värde i en dynamisk miljö

N/A
N/A

January 18, 2018

När marknadens snabba förändringstakt påverkar lönsamheten måste mobilnätsoperatörer fokusera på mervärdestjänster som genererar extra intäktsströmmar.

Den kommande lanseringen av 5G kommer att lägga grunden för nya anslutningsmöjligheter som aldrig tidigare skådats. Det blir en viktig möjlighet för Mobiloperatörer att ta tillvara på detta initiativ. EU planerar en omfattande lansering, och gör investeringar för att säkerställa positiva resultat för europeiska konsumenter och handel. Täckningen väntas få stor utbredning inom EU från och med 2025, med ett delmål på att kommersiell 5G ska vara tillgängligt i minst en stad i varje medlemsstat år 20201.

Close up image of a mobile phone with a finger on the touchscreen 

Genomsnittskunden i Sverige förbrukade bara strax under fyra gigabyte data i månaden under 2014, men väntas använda nästan 14 gigabyte i månaden under 20193. Globalt sett är Sveriges mobilanvändare de nionde mest engagerade, vilket är drivet av en stark 4G-täckning och ett utbrett andvändande av smartphones. När kunderna börja fokusera allt mer på att få ut så mycket som möjligt av sina datatjänster på flera olika enheter, blir det tydligt att Mobiloperatörer måste möta dessa användares stora behov av data. Den stora prövningen kommer att uppstå när 5G blir standard, och kunderna ser sig om efter extratjänster som ger dem ett konkret mervärde.

Kostnadsfri roaming ger ökad konkurrens

Förhållandena på marknaden har inte varit till Mobiloperatörernas fördel under de senaste åren. Konkurrensen och pressen på marknaden har fortsatt att öka, vilket skapat stor press på den genomsnittliga intäkten per användare användare (Average Revenue Per User, ARPU). En mättad marknad, både vad gäller unika abonnemang och SIM-kontakter, har börjat begränsa möjligheterna till organisk tillväxt. Samtidigt skapas produkter och tjänster som Mobiloperatörer kan välja att addera till sitt kärnerbjudande. Att tillhandahålla det mest attraktiva paketerbjudandet är nu viktigare än någonsin för Mobiloperatörer som vill fortsätta att attrahera och behålla kunder.

Några som känner igen sig mest i det här är de vanliga aktörerna inom tv, bredband och fasta telefonlinjer. Många av dem har valt att erbjuda quadplay-paket eller, med andra ord, att utöka sina paketerbjudanden med mobilnätstjänster. Övergången till quadplay utgör ett hot mot Mobiloperatörer som har en smalare inriktning.

Detta är särskilt tydligt bland företag som tillhandahåller traditionella TV-, bredbands- och fasta telefontjänster. Många av dessa företag har valt att erbjuda quadplay-paket, det vill säga att stärka sina erbjudanden med mobilnätstjänster. Övergången till quadplay utgör ett hot mot Mobiloperatörer som har en smalare inriktning, i synnerhet då quadplay-leverantörerna har blivit kända för att använda förlustavtal som mobilerbjudanden för att locka kunder.

Europaparlamentet röstade igenom ett slut på roamingavgifter år 2014.4 Mobiloperatörerna fick då tre år på sig att avgöra vilka effekter detta skulle få och hur de bäst skulle hantera situationen framöver. Roam Like at Home har resulterat i att marginalerna pressats ytterligare, vilket gör att intäkterna från extratjänster nu är viktigare än någonsin.

Svagare band till kunderna – en utmaning

Genom att betona vikten av att skapa samhörighet mellan kunder och varumärken, verkar det nu som om eSIM-tekniken börjar komma till sin rätt. eSIM:s förekomst i de senaste versionerna av Apple Watch och Googles Pixel-smartphones verkar vara ett tecken på att eSIM är på väg att börja användas av majoriteten. Att enheternas ägare ges möjligheten att byta mobilnätsoperatör genom en enkel knapptryckning medför en risk för att banden till kunderna försvagas markant. När tröskeln för att byta operatör sänks riskerar Mobiloperatörerna att deras kunder blir mindre lojala och mer benägna att byta leverantör vid ett attraktivt erbjudande från en konkurrent.

En förändrad situation på marknaden kan leda till ett större avstånd mellan Mobiloperatörer och deras kunder. I takt med att människor blir allt mer kunniga inom teknik blir det viktigt för Mobiloperatörer att se till så att avståndet mellan dem och kunderna inte blir så stort att Mobiloperatörerna blir överflödiga. Det växande antalet personer som hellre köper sin enhet på förhand och sluter avtal som endast omfattar ett SIM-kort kommer sannolikt att påverkas av det som finns tillgängligt i butiken. Konkurrerande Mobiloperatörer, quadplay-leverantörer och tredjeparter (exempelvis teknikåterförsäljare eller -tillverkare) som har för avsikt att skapa ett monopol på kundernas övergripande smartphone-upplevelse, är samtliga tänkbara hot i det avseendet.

Att fokusera på mervärdestjänster som skapar ökade intäkter har aldrig varit viktigare för Mobiloperatörer som vill fortsätta att leverera starka resultat. Willis Towers Watson Affinity har nära samarbeten med Mobiloperatörer för att säkerställa att försäkringserbjudandet är av hög kvalitet och en strategisk tillgång som både genererar ökade intäkter och ett mervärde för slutkunden.

Footnotes

  1. European Parliament - 5G Action Plan - Connected Digital Single Market
  2. EU Digital Single Market Policies - Roaming
  3. The Mobile Economy – Europe 2015–GSMA
  4. EU Digital Single Market Policies - Roaming charges | What has the European Commission done so far?
Related content tags, list of links Article Technology, Media and Telecommunications
Contact Us