Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Λύση Solution

Χρεόγραφα που συνδέονται με ασφαλίσεις (ILS)

Οι ευκαιρίες μεταφοράς κινδύνου και διαφοροποίησης κεφαλαίου για τους (αντ)ασφαλιστές, καθώς και η δυνατότητα εκ μέρους των επενδυτών για μη συσχέτιση των ILS με άλλες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων ενίσχυσε την ισχύ των ILS. Η Willis Towers Watson βοηθά τους πελάτες να αποκτήσουν πρόσβαση και να διαχειριστούν τις δυνατότητες και τις επενδύσεις με ILS.

Τα ILS γενικά, συνδέουν τους κινδύνους στην ασφάλιση και την αντασφάλιση με το εναλλακτικό κεφάλαιο. Πολλοί κλάδοι της Willis Towers Watson συνδέονται με τα ILS:

  1. Ως ασφαλιστικός μεσίτης, η Willis Towers Watson Securities τακτοποιεί και τοποθετεί πρωτεύουσες συναλλαγές ILS και εμπορεύεται ILS στη δευτερογενή αγορά.
  2. Η Willis Re και η ομάδα εταιρικών κινδύνων και ασφάλισης, ως μέρος του ρόλου τους ως μεσαζόντων και συμβούλων, ενσωματώνουν την ισχύ των ILS στα προγράμματα ασφάλισης και αντασφάλισης των πελατών τους.
  3. Η επιχείρηση συμβουλευτικής σε θέματα ασφάλισης και τεχνολογίας αποδίδει αξία στα χαρτοφυλάκια ILS και προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υποστήριξη των συναλλαγών ILS.
  4. Παρέχονται συμβουλές στους επενδυτές οργανισμών για την κατανομή περιουσιακών στοιχείων σε ILS και συναφείς κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων.
  5. Η Willis Towers Watson Management παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης ασφαλειών σε ασφαλιστές με ειδικούς στόχους για τη διευκόλυνση των συναλλαγών ILS.

Όλες οι δραστηριότητες ILS πραγματοποιούνται μέσω οργανισμών και ατόμων που διαθέτουν τις κατάλληλες άδειες και προσόντα για την εκάστοτε δραστηριότητα, ενώ όποτε απαιτείται πραγματοποιούνται και συνεργασίες.

Contact Us