Skip to main content
Løsning Solution

Integreret trivsel

Willis Towers Watson hjælper kunder med at frigøre værdien i medarbejdernes trivsel via Total Rewards og Talent Value Proposition-programmer, der skaber et øget engagement og fører til bedre performance og øget produktivitet.

Integreret trivsel

Trivsel er ikke et isoleret program eller initiativ. Trivsel har et formål og er vævet ind i organisationens værdier og kultur. Trivsel er uløseligt knyttet til en lang række politikker, programmer og personalegoder såvel som til produktivitetsforbedringer, fastholdelse af medarbejdere og skabelse af bæredygtige forretningsresultater.

Fire dimensioner af trivsel

Integreret trivsel har fire dimensioner:

 1. Fysisk trivsel: Fysisk trivsel kræver en forståelse og håndtering af sit eget helbred via forebyggende foranstaltninger, forbedring af helbredet efter behov, håndtering af kroniske tilstande, behandling af akut sygdom eller pludselig skade og at vende tilbage til topform – både derhjemme og på arbejdet.
 2. Psykisk trivsel: Psykisk trivsel kræver selvbevidsthed, modstandsdygtighed over for stress, håndtering af positive og negative følelsesmæssige triggere, håndtering af livskriser og opretholdelse af stabilitet gennem sygdom og ulykke.
 3. Økonomisk trivsel: Finansiel tryghed forudsætter evnen til at administrere sit budget, indfri sine økonomiske mål, beskytte sig mod risici, spare op til nødsituationer eller fremtidige behov såsom pension og at håndtere økonomiske chok.
 4. Social trivsel: Social trivsel handler om evnen til at interagere med andre ved at acceptere mangfoldighed, være inkluderende, støtte og samarbejde med andre, kunne løse konflikter og tilpasse sig forandringer. Det sociale netværk består af familie og venner, arbejdspladsen og samfundet.

Hver dimension er unik og forbundet med de andre. Integreret trivsel begynder med individet og strækker sig videre til familie, organisationer og samfundet.

Den ideelle trivselstilstand – fysisk velvære, følelsesmæssig balance, økonomisk tryghed og socialt netværk – sætter medarbejderen i centrum og er fuldt integreret på tværs af alle fire dimensioner.

Forretningsværdien i trivsel

Willis Towers Watsons forskning har vist, at virksomheder med høj medarbejdertrivsel skaber bedre resultater: Engagementet blandt medarbejderne er dobbelt så stort, omsætningen pr. medarbejder er højere, sundhedsomkostningerne er lavere, fraværet er laveret og antallet af stressede medarbejdere er 70 procent lavere.

Det betaler sig at fremme trivsel på arbejdspladsen. Arbejdsgiverne har haft udfordringer med deres programmer, men de givere ikke op. Forståelsen af, hvordan det påvirker forretningen, har tværtimod øget behovet for at øge indsatsen.

Sådan hjælper vi vores kunder med at skabe værdi af medarbejdertrivslen

Vi hjælper vores kunder med at udvikle en integreret strategi på tværs af de fire dimensioner for at forbedre medarbejdernes trivsel. Det resulterer i en sund virksomhedskultur, der passer til organisationens overordnede mål og værditilbud.

Vi begynder med at sætte klare mål for dine trivsel-initiativer, der drager nytte af virksomhedens aktiver, brand og værdi. Derefter måler vi trivslen og knytter resultaterne til jeres vision og mission.

Vi samarbejder med vores kunder for at:

 • Forbinde de fire trivselsdimensioner
 • Forankre trivsel i virksomhedskulturen
 • Sætte medarbejdernes ønsker og behov i centrum for trivslen
 • Gøre medarbejdernes trivsel til kernen i det overordnede værditilbud
 • Nudge, men ikke dømme
 • Udnytte de teknologiske muligheder
 • Komme ud over de økonomiske incitamenter
 • Skabe en sund adfærd

Vi hjælper vores kunder med at udvikle differentierede strategier for at øge engagementet og motivere til adfærdsændringer, som i sidste ende fører til lavere sundhedsomkostninger og får det bedste frem i medarbejderne.

Kontakt os, hvis du ønsker at vide mere, om hvordan man implementerer en integreret trivselsstrategi.

Contact Us

Relaterede løsninger