Gå til primært indhold
Løsning Solution

Privatøkonomisk trivsel

Medarbejdernes privatøkonomi er et relevant indsatsområde for virksomheder, der ønsker at højne den generelle trivsel i organisationen.

Privatøkonomien udgør en stor del af det fundament, som vi bygger vores liv på. Hvis der er problemer med privatøkonomien, kan det gå ud over indsatsen på arbejdspladsen. Det er der mange virksomheder, der har forståelse for, og derfor tilbyder de Willis Towers Watsons privatøkonomiske rådgivning til medarbejdere.

Rådgivningen omfatter en pallette af tilbud, der både består af individuel rådgivning, seminarer, workshops og værktøjer, der giver hjælp til selvhjælp. Målet er at øge interessen for privatøkonomien og at udvide medarbejderens økonomiske værktøjskasse.

Når medarbejderen får en bedre forståelse af sin økonomi, bliver der skabt bedre forudsætninger for at tage ansvar for den. Det betyder, at medarbejderen kan foretage ændringer, når det er nødvendigt – og oplevelsen af økonomisk tryghed og trivsel bliver større.

En gennemgang giver overblik over privatøkonomien

Som virksomhed kan I tilbyde jeres medarbejdere en uvildig gennemgang af deres privatøkonomi – det vi i Willis Towers Watson kalder et Økonomitjek.

I Økonomitjek er der særligt fokus på at skabe overblik over de forhold, som en bank vurderer en husstands økonomi på – og på at give jeres medarbejdere anbefalinger til, hvad de kan gøre for at optimere deres privatøkonomi.

Målet er at øge medarbejderne interesse for deres økonomi og at udvide deres økonomiske værktøjskasse.

Økonomitjek omfatter husstandens samlede økonomi, og medarbejderen får overblik over sine realkreditlån, banklån, pension og investeringer – samt månedlige udgifter og indtægter.

Med Økonomitjek får medarbejderen:

  • Overblik over husstandens samlede økonomi
  • Gennemgået års- og forskudsopgørelser
  • Anbefalinger til at optimere privatøkonomien
  • Dokumentation, der fremmer beslutningsprocessen i mødet med banken

Privatøkonomisk rådgivning kan være en god afslutning på ansættelsen

Når en virksomhed skal afskedige medarbejdere, har det stor værdi for de berørte personer, at de får hjælp til at skabe overblik over deres privatøkonomi. Willis Towers Watsons Økonomitjek skaber værdi for virksomheder, der står over for en fyringsrunde og har brug for at hjælpe medarbejderen godt videre.

Contact Us