Skip to main content
Løsning Solution

Insurance Linked Securities

(Gen)forsikringsselskabernes muligheder for risikooverførsel og diversificering af kapital og det faktum, at ILS ikke korreleres med andre aktivklasser, og har gjort ILS attraktivt for investorer og skabt betydelig vækst i ILS-kapaciteten. Willis Towers Watson hjælper kunder med at tilgå og administrere ILS-kapacitet og -investeringer.

ILS forbinder generelt sagt forsikrings- og genforsikringsrisici med alternativ kapital. Mange af Willis Towers Watsons afdelinger beskæftiger sig med ILS-kapital:

  1. Willis Towers Watson Securities – mægler og handler værdipapirer. De strukturerer og anbringer primære ILS-transaktioner og handler med ILS på det sekundære marked
  2. Willis Re og Corporate Risk & Broking-team – integrerer – som en del af deres formidlende og rådgivende rolle – ILS-understøttet kapacitet i deres kunders forsikrings- og genforsikringsprogrammer
  3. Forsikringsrådgivnings- og teknologiafdelingen – vurderer ILS-porteføljer og yder rådgivning i forhold ILS-transaktioner
  4. Investeringsafdelingen – rådgiver institutionelle investorer i allokering af aktiver til ILS og relaterede aktivklasser
  5. Willis Towers Watson Management – yder services inden for forsikringsadministration til specialforsikringsselskaber, der faciliterer ILS-transaktioner

Al ILS-relateret aktivitet gennemføres via enheder og individer, der har den rette licens og kvalifikationer til den pågældende aktivitet – og altid som et samarbejde, når det er relevant.

Contact Us