Skip to main content
Løsning Solution

Sundhed og personalegoder

Hos Willis Towers Watson anvender vi vores omfattende ekspertise, forskning, analyser of ressourcer på tværs af alle sundhedsydelser for at give arbejdsgiverne redskaberne til strategisk indsigt, innovation og lederskab.

Vi hjælper vores kunder med at effektivisere deres programmer og blive mere omkostningseffektive, konkurrencedygtige og værdiskabende i de sundhedsydelser, de tilbyder deres medarbejdere.

Vi hjælper dig med at forstå dine medarbejdere og giver indblik i deres personlige behov sundhedsydelser, så du kan vurdere, hvad der er af barrierer og muligheder for at skabe forbedringer.

Vi håndterer de væsentligste problemstillinger, som arbejdsgivere står over for i forhold til at imødekomme medarbejdernes behov:

  • Strategi og økonomistyring
  • Omkostninger, værdiskabelse og adgang til sundhedsydelser
  • Integreret velvære
  • Valgmuligheder, personalisering og medarbejdererfaringer

Strategi og økonomistyring

Personalegodestrategier, design, subsidiering og levering skal udvikle sig for at indfri arbejdsgivernes strategiske mål, behovene i en skiftende arbejdsstyrke og leve op til organisationens værdier. Vi hjælper dig med at analysere sundhedsydelserne – inden for rammerne af jeres værditilbud til medarbejderne – og med at udvikle en strategi, der er agil og responsiv over for ændringer.

  • Vi måler og analyserer dine sundhedsdata for bedre at forstå helbredstilstanden blandt dine medarbejdere og for at kunne udvikle de rigtige strategier og initiativer til at nå jeres sundhedsmål.
  • Vi evaluerer din sundhedsplan både landsdækkende og på enkeltlokationer for at identificere muligheder og problemområder. Vi benytter vores gode relation til forsikringsselskaber og leverandører til at afsøge markedet for mulige løsninger, der passer til netop jeres problemstillinger, mål og medarbejdere.
  • Vi leverer også data, så I løbende kan forbedre medarbejderes præstationer og skabe bedre resultater. Multinationale selskaber får alt dette i en global kontekst for at kunne levere omkostningseffektiv rådgivning og koordination – inklusive mæglerydelser på globalt og nationalt niveau.

Omkostninger, værdi og adgang til sundhedsprogrammer

Flere og flere arbejdsgivere fokuserer på strategiske sundhedsløsninger, der skaber lettere adgang til hurtig behandling, leverer en høj kvalitet og er omkostningseffektive – og skaber en bedre patientoplevelse.

  • Vores planlægningsværktøjer hjælper jer med at fokusere på de værdibaserede elementer, der animerer medarbejderne til at gøre brug af de kvalitative og omkostningseffektive tilbud for at maksimere værdien af deres sundhedsydelser.
  • Medarbejderne kan få adgang til telemedicin, ekspertvurderinger og andre sundhedstilbud, der skaber en lettere og mere omkostningseffektiv adgang til behandling af fysiske og psykiske helbredsproblemer.
  • Udgifter til medicin bliver en større del af de overordnede sundhedsomkostninger – for både arbejdsgivere og -tagere, og derfor hjælper vi arbejdsgiverne med at holde omkostningerne nede ved at fokusere på leverancer, plejesteder, anvendelsesområder og pris.

Integreret velvære

Sundhedsinitiativer er blevet til et kerneområde i virksomhedernes personalegodestrategi og har fire primære dimensioner: fysisk velvære, mental balance, økonomisk sikkerhed og social velvære. Hver dimension er både unik og flettet sammen med de øvrige. Velvære begynder med individet og strækker sig til organisationskulturen, familien og samfundet som helhed.

For arbejdsgivere er velvære grundlaget for at kunne skabe mere engagerede og produktive medarbejdere, der bidrager til forbedrede og mere bæredygtige resultater – og til større medarbejdertilfredshed.

Vi hjælper arbejdsgiverne med at udvide og integrere en sundhedsstrategi på tværs af alle fire dimensioner – og i overensstemmelse med overordnede personalegodestrategi og virksomhedens kultur – inklusive lederskab, velvære, inklusion og mangfoldighed.

Vi hjælper jer også med at skabe initiativer og et arbejdsmiljø, der gør sundhed og velvære til det lette valg og skaber bedre integration af de fire dimensioner.

Valgmuligheder, personalisering og medarbejderoplevelser

Forskellige medarbejdere har forskellige behov, og derfor giver vi medarbejderne en vis grad af frit valg og fleksibilitet for at optimere medarbejdernes oplevelse af deres sundheds- og personalegoder. Vi begynder med at identificere medarbejdernes ønsker og behov og analyserer jeres nuværende personalegoder for at vurdere, om I tilbyder tilstrækkeligt med valgmuligheder, fleksibilitet og personalisering. Vi arbejder også sammen med jer for at kunne evaluere hele spektret af frivillige ydelser og tjenester, der kan fremme og understøtte jeres overordnede strategi.

Vi har som mål at hjælpe jer med at gøre jeres sundhedstilbud til en vigtig del af jeres værditilbud til medarbejderne, så I kan tiltrække og fastholde de rette medarbejdere.

Contact Us