Skip to main content
Artikel

Et hårdt marked for forsikringer

Cyber Risk Management|Financial, Executive and Professional Risks (FINEX)
N/A

Af Kristine Seest | 9. Oktober 2020

Der er udsigt til ændrede priser og vilkår på forsikringsmarkedet – også i lyset af corona-krisen.

Større krav til information, højere selvrisiko og højere præmier. Det er nogle af de tendenser, der lige nu kendetegner forsikringsmarkedet, som efter den globale udbredelse af covid-19 er blevet et endnu hårdere marked.

Tendenserne i retning af et hårdere marked tog allerede sin begyndelse i efteråret 2019, og i 2020 er der henover sommeren sket en markant skærpelse. Forsikringsselskaberne indfører tiltag på næsten alle forsikringsprodukter for at forbedre deres resultater efter tidligere års manglende indtjening og for at polstre dem mod en forventet – men endnu ukendt – påvirkning fra covid-19.

En række faktorer har været med til at omdanne markedet fra et blødt til et hårdt marked.”

Elisabeth Wichmann
Chief Placement Officer

»Igennem 2019 og 2020 har en række faktorer været med til at omdanne markedet fra et blødt til et hårdt marked. Her kan blandt andet nævnes de store skader inden for Property, store erstatningssager for Financial Lines og Ansvar i særligt USA, klimaforandringer og manglende investeringsafkast for forsikringsselskaberne på grund af det lave renteniveau. Senest er covid-19 også blevet en medvirkende faktor, og vi ser lige nu, at reassuranceselskaberne sætter store beløb til side til uforudsigelige, men forventede tab som følge af pandemien,« siger Chief Placement Officer Elisabeth Wichmann fra Willis Towers Watson.

Willis Towers Watsons Placement-specialister hjælper virksomhedskunder med at analysere deres risici og få deres forsikringer placeret hos det forsikringsselskab, der kan tilbyde den bredeste dækning, de bedste vilkår og den mest favorable pris.

Undtagelser på grund af covid-19

Der er stor usikkerhed om konsekvenserne af covid-19, og derfor indsætter mange forsikringsselskaber covid-19-undtagelser i forsikringspolicerne. Det er ikke alle undtagelser, der bliver mødt med lige stor anerkendelse fra eksperterne i Willis Towers Watson.

»Undtagelserne kan være mere eller mindre berettigede, men på nogle forsikringstyper – som for eksempel Property og Cyber – ser vi meget brede undtagelser, som i princippet kan finde anvendelse, så snart en skade har bare den mindste forbindelse til covid-19 – også selvom covid-19 ikke er en skadeudløsende faktor,« siger Elisabeth Wichmann.

Undtagelserne kan være svære at undgå, da reassuranceselskaberne er ophavsmænd til dem, men Willis Towers Watson tager løbende dialogen med forsikringsselskaberne i de tilfælde, hvor en undtagelse ikke giver mening – enten på et generelt plan eller i et konkret tilfælde.

Tendenserne i markedet

Willis Towers Watson har netop udgivet Markedsrapport 2020, hvor dette års hovedtema er det hårde marked. Willis Towers Watson beskæftiger en lang række specialiserede medarbejdere, og i rapporten giver en række af dem en status på og et overblik over de tendenser, der netop nu kendetegner konkrete forsikringsmarkeder.

Download
Titel Filtype Filstørrelse
A tough-looking insurance market PDF .2 MB
Contact Us

Relaterede Løsninger