Gå til primært indhold
Artikel

Større krav til virksomhedens kriseledelse og beredskab

Credit, Political Risk and Terrorism
N/A

Af Kristine Seest | 30. Juni 2020

Beredskab bliver endnu vigtigere fremover, hvor virksomheder vil blive mødt med øgede krav om at kunne dokumentere, hvordan de vil styre virksomheden gennem en krise.

Leverandørerne stopper produktionen, grænserne lukker, kunderne udebliver, og medarbejderne må arbejde hjemmefra. De færreste virksomheder var forberedt på COVID-19 og omfanget af krisens konsekvenser, men de har nu erfaret, hvor svært det er at håndtere en krise, der ikke bare rammer en del af virksomheden, men hele virksomheden.

»De erfaringer, der er gjort under COVID-19, er værdifulde, for vi ser, at mange virksomheder har fået et wake-up-call og nu ser vigtigheden af at have fokus på kriseledelse og evnen til at føre virksomheden gennem en krise. Både kunder, leverandører og forsikringsselskaber kommer sandsynligvis til at stille større krav til, at en virksomhed kan dokumentere, at den er klar til at håndtere en enkeltstående krise, en ny pandemi eller andre former for nationale og globale sundheds- og samfundskriser. Det er krav, der bliver stillet for at sikre serviceleverancer og virksomhedsdriften under og efter en krise,« siger specialist i kriseledelse- og beredskab Sander Pedersen fra Willis Towers Watson.

Evnen til at lede, kommunikere og hurtigt omstille sig til de nye omstændigheder har været afgørende for de virksomheder, der har klaret sig godt igennem krisen. Når Willis Towers Watson rådgiver virksomheder om kriseledelse, er der fokus på virksomhedens evne til hurtigt at omstille sig og på, at det forberedende beredskabsarbejde omfatter:

  • Analyse af forretningsmæssige afhængigheder
  • Analyse af risici
  • Forebyggelse af risici, hvor det er muligt
  • Løbende overvågning af og kontrol med udviklingen i risici
  • Opbygning af beredskab – herunder beredskabsplaner
  • Etablering, uddannelse og træning af et beredskabsteam
  • Løbende evaluering og justering af risici og beredskab

Bredspektret beredskab

COVID-19 har vist, hvor hurtigt en samfundskrise kan ramme virksomheders fortsatte drift (business continuity), og Willis Towers Watsons Enterprise Risk Management-team vurderer, at virksomheder kommer til at genbesøge deres analyser, beredskab og strategiske risikostyring for at vurdere, hvilke typer af risici der potentielt kan ramme forretningen – og hvordan de bedst muligt forbereder sig på at håndtere disse risici og udnytter de forretningsmæssige muligheder, der kan opstå.

»Det er gået op for de fleste, at brand i bygninger ikke er den eneste risiko, som en virksomhed skal være forberedt på at håndtere. I forhold til andre lande – som for eksempel England – er der meget lidt regulering og fokus på risiko- og beredskabsområdet i Danmark, og det er en del af forklaringen på, at det primært er inden for brand, at man finder gennemarbejdede beredskaber. Men vi kommer til at se flere virksomheder forholde sig til et større og bredere risikolandskab, end de har gjort tidligere, og vi vil også se flere pandemiberedskaber og et større fokus på, hvilke konsekvenser en krise kan have for virksomhedens økonomi, forsyningskæde og HR-område,« siger Sander Pedersen.

Et beredskab skal kunne tage over, når den strategiske og daglige risikostyring og forebyggelse er utilstrækkelig. I det gode forberedende beredskabsarbejde er der derfor en tydelig rød tråd fra den proaktive risikoledelse til virksomhedens forsikring.

Willis Towers Watsons Enterprise Risk Management-team rådgiver virksomheder om strategisk risikostyring og hjælper blandt andet med at identificere og håndtere de risici, der har størst betydning for virksomhedens driftskontinuitet – og med at udnytte de forretningsmæssige muligheder, der kan være heri.

Forfatter

Kommunikationskonsulent

Related content tags, list of links Artikel Kredit-, politiske risici- og terrorforsikring Denmark
Contact Us