Gå til primært indhold
Artikel

Nye Incoterms med få ændringer

Marine
N/A

Af Martin Wex | 5. Februar 2020

Incoterms 2020 er trådt i kraft med en præcisering af reglerne om risiko, ansvar og forpligtelser ved internationale godstransporter.

Større brugervenlighed og mere tidssvarende regler. Det er overskriften for Incoterms 2020, der kun indeholder få materielle ændringer. Incoterms er en række standardiserede leveringsbetingelser med 11 salgsklausuler, der i korte træk angiver:

 • Hvem der skal betale fragten
 • Hvornår risikoen overgår fra sælger til køber
 • Hvem der har ansvaret for at tegne forsikring

»Formålet med de nye Incoterms har været at opdatere reglerne, så de i højere grad svarer til dagens praksis og er tilpasset den udvikling, der sker i den globale handel. Samtidig er der ændret i strukturen og præsentationen af reglerne for at reducere risikoen for misforståelser og for derved at skabe endnu bedre rammer for den internationale handel,« siger ekspert i transportansvar og -forsikring Søren Staberg fra Willis Towers Watson.

Der er sket to materielle ændringer, som det ifølge Søren Staberg er særligt værd at bemærke:

 • Leveringsklausulen Delivered At Terminal (DAT) har ændret navn til Delivered at Place Unloaded (DPU). Der er ingen ændringer i indholdet af klausulen, men alene tale om en navneændring for at tydeliggøre, at klausulen ikke kun kan anvendes ved levering til en terminal.
 • Leveringsklausulen Carriage and Insurance Paid (CIP) stiller nu højere krav til den forsikring, som sælgeren SKAL tegne. I Incoterms 2010 skulle forsikringen kun opfylde kravene i Institute Cargo Clauses (C), men i Incoterms 2020 skal forsikringen opfylde de skærpede krav i Institute Cargo Clauses (A). I praksis er langt de fleste CIP-salg dog allerede forsikret på (A)-vilkår.

Virksomhederne behøver ifølge Søren Staberg ikke at foretage sig noget aktivt i forhold til bestående transportforsikringer.

»Udgangspunktet for dækningen er fortsat, at det er forsikringstageren, der bærer risikoen på skadetidspunktet,« siger Søren Staberg.

Klausulernes rækkefølge er blevet ændret, og der er tilføjet nye vejledninger for at gøre Incoterms mere brugervenlige. Incoterms bliver fastlagt af The International Chamber of Commerece, der som noget nyt har udviklet en app med de nye regler.

Incoterms 2020 er gældende fra 1. januar 2020.

Incoterms

Incoterms omfatter:

 • Sælgers forpligtelse til at levere godset til køber eller at overdrage det til transport
 • Fordeling af risici og risikoovergang mellem parterne
 • Forpligtelser for toldbehandling ved import og eksport
 • Godsets emballering
 • Købers forpligtelse til at overtage godset
 • Krav om dokumentation

Incoterms omfatter ikke:

 • Overgang af ejendomsrettigheder
 • Konsekvenser af kontraktbrud
 • Undtagelser fra ansvarsforhold
 • Garanti
 • Betalingsbetingelser
Related content tags, list of links Artikel Marine Denmark
Contact Us